Firmele nu vor mai fi sancţionate automat de organele de control ale statului, cum ar fi ANAF de exemplu, în cazul unor fapte care constituie contravenţii, ci li se va întocmi un plan de conformare, având la dispoziţie un termen pentru a corecta neregulile constatate. Această prevedere este cuprinsă în legea prevenţiei al cărui draft a fost prezentat în şedinţa de guvern de ieri de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Florin Jianu. Astfel, potrivit actului normativ care are ca termen de aprobare în guvern 23 februarie, agentul constatator nu va putea aplica sancţiunea la prima constatare a unei fapte care constituie contravenţie, ci va încheia un proces-verbal de constatare a neregulilor şi va redacta planul de conformare, care va cuprinde aspecte ce trebuie remediate, precum şi termenul de conformare pentru fiecare faptă. Acesta nu poate fi mai mic de 7 zile, iar după expirarea lui, organul de control are dreptul să reia controlul. „În situaţia în care se constată că nu au fost respectate obligaţiile stabilite în planul de conformare, în termenul acordat, organul de control aplică sancţiunile prevăzute de actele normative. Contribuabilul beneficiază de măsurile de prevenţie o singură dată pentru fiecare faptă care constituie contravenţie, într-un termen de 5 ani”, se arată într-un comunicat al ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Există însă şi excepţii care nu vor intra sub incidenţa legii prevenţiei. Este vorba despre situaţiile în care se constituie un pericol pentru constatarea situaţiei fiscale sau un pericol grav şi iminent de accidentare pentru salariaţi, precum şi cazurile în care se utilizează munca nedeclarată sau a minorilor.
Legea prevenţiei nu se aplică, de exemplu, pentru sancţiunile prevăzute pentru munca la negru, respectiv pentru primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, sancţiunea fiind amendă de la 10.000 la 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată. În acest caz nu va fi admis sistemul prevenţiei deoarece s-ar ajunge la încurajarea muncii nedeclarate, prin nesancţionarea acestei fapte, precizează ministerul. ” Componenta de prevenţie trebuie să prevaleze mai ales atunci când ne referim la mediul de afaceri iar o măsură de prevenţie înaintea unei măsuri punitive înseamnă timp preţios oferit întreprinzătorului pentru a se conforma. Sunt sigur că, pe termen lung, această lege atât de aşteptată de mediul de afaceri va contribui semnificativ la îmbunătăţirea modului în care acesta funcţionează”, a spus ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Florin Jianu. Legea prevenţiei se va aplica pentru sancţiunile prevăzute de: Codul Fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, Codul muncii, Legea privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, Legea contabilităţii, Legea dialogului social, Legea privind înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor, Legea privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, Legea privind ucenicia la locul de muncă, Hotărârea de Guvern privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.