Agenţia locală Ploieşti

Agent securitate -3 posturi, agent securitate în incintă -2, agent vânzări -5, ajutor cofetar -2, alpinist -3, ambalator -8, automacaragiu -1, barman -1, brutar -6, bucătar -1, călcător -3, călcătoreasă -4, ciontolitor tranșator carne -1, cititor contoare și încasator -1, cofetar -2, colantor publicitar -1, confecționer -26, contabil -3, controlor calitate -5, controlor poartă-1, coordonator aprovizionare-desfacere-1, croitor -2, decorator produse cofetărie-1, dispecer-1, dulgher-5, economist -2, faianțar -4, femeie de serviciu -2, fierar betonist -5, frezor -3, frizer -1, imprimeur textil -1, infirmieră -4, inginer automatist -1, inginer chimist-5, inginer electroenergetică-4, inginer electromecanic-2, inginer mecanic -4, îngrijitor bătrâni bolnavi -4, îngrijitor clădiri-8, instalator -13, instalator instalații tehnico-sanitare și gaze -2, manipulant -3, manipulant marfă -10, modelator -6, normator pentru atelier prelucrări mecanice -1, operator control nedistructiv -1, operator date calcul-1, operator mașini unelte semiautomate și automate-2, operator rețea-2, ospătar -2, patiser-2, paznic -2, pictor pe sticlă -1, pregătitor lansator confecții -2, recepționer -1, rectificator -5, sculer matrițer-1, șef de sală -1, șef laborator -1, șef linie -2, șef linie confecții -2, șef secție producție-inginer -1, servant pompier -1, șofer -6, șofer autobuz -5, șofer autocamion -2, șofer automacaragiu -1, șofer autoturisme -2, șofer cat B,C,D+E -1.

Agenţia locală Câmpina

Administrator financiar (contabil şef) -1 post, administrator financiar de patrimoniu -1, agent vânzări -5, ajutor de bucătar (grataragiu) -2, ajutor bucătar -7, ajutor ospătar -5, asistent manager -1, asistent medical debutant farmacie -1, asistent medical debutant fizioterapie -1, asistent medical generalist – 5, barman – 4, brancardier -2, brutar -1, bucătar -20, călcătoreasă -10, cofetar -1, contabil -3, controlor calitate -5, curier – 3, director de club hotelier (SPA) -1, diriginte transport -1, dulgher -2, economist -3, economist în comerț și marketing -1, electrician de întreținere și reparaţii -1, electromecanic -1, faianțar -3, fasonator cherestea -1, femeie de serviciu -4, frezor -3, frezor dantură conică/cilindrică -2, gestionar depozit -2, inginer automatizări -1, inginer electrotehnist -5, inginer mecanic- 1, instalator centrale termice -1, instalator instalații tehnico- sanitare și gaze -1, îngrijitor clădiri -1, îngrijitor piscină -2, îngrijitor spații hoteliere -4, laborant în învățământ -1, lăcătuș mecanic -10, lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale -1, lucrător bucătărie-9, lucrător comercial-3, lucrător operativ pentru autocompactoare -1, lucrător salubrizare căi publice -1, lucrător sortator deşeuri reciclabile -3, magaziner -1, maseur -1, mecanic auto -6.

Agenţia locală Vălenii de Munte

Administrator financiar patrimoniu -1 post, agent comercial -11, agent vânzări -1, ambalator manual -2, arhivar -1, asistent manager -6, barman -2, brutar – 4, coafor – 1, contabil -1, controlor calitate -5, director de vânzări -1, dulgher -5, economist în comerţ şi marketing -1, electrician -3, electrician exploatare reţele electrice -1, electromecanic -4, expert achiziţii publice -1 , faianţar -1, fierar -2, fierar betonist -3, inginer energetică industrială -1, inginer mecanic -2, maistru în industria textilă -2, manager de zonă -2, manipulant marfă -6, manipulant mărfuri-10, mecanic -1, mecanic întreţinere şi reparaţii maşini -2, mecanic utilaj-2, mercantizator -3, modelier confecţii -4, muncitor asamblare montare piese -4, operator confecţioner industrial îmbrăcăminte -6, operator reţele de telecomunicaţii -1.

Oferta completă – la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, str. Nicolae Iorga nr. 1, Ploieşti, telefon/fax: 0244/577.380.

Articolul poate fi citit si in editia tiparita