Violeta Stoica

Cinci dintre cele opt sectoare de drumuri județene din Prahova sunt, începând de vineri (pentru o perioadă de trei ani, respectiv până în anul 2019), acoperite cu contracte de deszăpezire, după ce Consiliul Județean Prahova a reușit să parafeze documentele cu firmele participante la licitație. Celelalte trei sectoare mai au de așteptat, până la finalizarea integrală a procedurii de achiziție, din cauza faptului că zona de sud a județului a fost disputată de mai multe firme, urmând să fie semnate contractele de deszăpezire după încheierea perioadei de contestații. Astfel, până în prezent, conform listei ofertanților și a înscrierii acestora la procedura de licitație deschisă online, SC Integral Beton Prest SRL/Conferic SRL se vor ocupa de deszăpezirea sectoarelor 6,7 și 8, Roni Civil Interoute SRL/Liciu Con SRL vor avea de acoperit sectorul 5, iar Strabenbau Logistic SRL/Dimex 2000 Company vor avea obligația să deszăpezească pentru următorii trei ani sectorul 4. În perioada următoare, CJ Prahova va parafa contractele și pentru celelalte trei loturi/sectoare, care cuprind sudul, sud-estul și sud-vestul județului.

Deocamdată, până la încheierea contractelor de deszăpezire, nu sunt acoperite în caz de necesitate trei sectoare de drumuri județene: sectorul I – situat în partea de sud-vest a județului Prahova, între limita administrativă cu județele Dâmbovița și Ilfov și drumurile naționale DN72 și DN1; sectorul II – aflat în partea de sud a județului Prahova, între limita cu județele Ilfov și Ialomița și, respectiv, drumurile naționale DN1, DN 1B și DN 1D; sectorul III – tot în sudul județului Prahova, însă în partea de sud-est, lot cuprins între limita cu județele Ialomița și Buzău și drumurile naționale DN1B și DN 1D.

Pentru sectorul I s-au înscris la licitație trei societăți/ asocieri de firme – Coni SRL, Rebelis
Construcții SRL și Integral Beton Prest SRL/Conferic SRL, pentru sectorul II au depus documentele de participare la licitație Coni SRL și Roni Civil Interoute/Liciu Con SRL, iar pentru lotul III – Strabenbau Logistic SRL/Dimex 2000 Company SRL și Roni Civil Interoute/Liciu Con SRL.

Practic, la această dată, drumurile județene din nordul, nord-estul și nord-vestul județului Prahova au parte de contracte de deszăpezire pentru o perioadă de trei ani, ceea ce înseamnă că până în anul 2019 – dacă nu vor interveni evenimente neplăcute care să conducă la rezilierea contractelor – nu va mai fi nevoie de alte proceduri de achiziție.
Firmele vor fi obligate ca, pe toată perioada contractuală, să mențină neschimbat numărul de autovehicule, de utilaje și de echipamente care au fost ofertate, pentru a putea îndeplini toate cerințele din caietul de sarcini.

Prestatorii vor avea obligația să țină evidența zilnică, pe ore, a intervențiilor privind utilajele și echipamentele, personalul executant și materialele folosite, aceste evidențe urmând să fie puse la dispoziția Consiliului Județean Prahova în ziua următoare prestării serviciilor respective.

Interesante sunt condițiile de plată stabilite prin caietul de sarcini, condiții care vor trebui respectate de către firmele câștigătoare ale licitațiilor pe sectoarele în care au fost împărțite drumurile județene. Astfel, pentru ca serviciile prestate să fie plătite de către Consiliul Județean Prahova, firma contractantă va fi obligată să facă dovada clară a efectuării deszăpezirii/ combaterii poleiului prin documente. Serviciile efectuate de către prestator fără dispoziția celor de la Consiliul Județean Prahova – precum și cele care nu respectă prevederile contractuale – nu vor fi plătite de către achizitor.

Articolul poate fi citit si in editia tiparita