Preţul gazelor naturale din producţia internă va stagna de la 1 iulie la valoarea actuală, iar actorii din piaţă care nu fac stocuri pentru iarnă conform obligaţiilor stabilite vor fi amendaţi „drastic”, a anunţat ministrul Energiei, Victor Grigorescu. Acesta a anunţat marţi seara, la finalul unei şedinţe de Guvern care a durat cinci ore, că preţul gazelor naturale din producţia internă va stagna la valoarea actuală de 60 lei/MWh, până la data de 31 martie 2017. Potrivit graficului prevăzut în anexa HG 488/2015, preţul gazelor naturale din producţia internă trebuia să crească la valoarea de 66 lei/MWh, de la 1 iulie 2016. Victor Grigorescu a subliniat faptul că vor fi instituite „amenzi drastice” în măsura în care actorii din piaţă nu constituie stocuri de gaze naturale potrivit obligaţiilor stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementări în Domeniul Energiei (ANRE). „Scopul stabilirii administrative a unui preţ de achiziţie pentru gazele naturale destinate consumatorilor menţionaţi este acela de a proteja o categorie însemnată de clienţi casnici de gaze naturale şi de energie termică, de efectele negative ale procesului de liberalizare a pieţei gazelor, generate de alinierea preţului gazelor naturale la nivelul preţurilor practicate pe pieţele europene. Schimbările neprevăzute de pe piaţa resurselor energetice primare, inclusiv declinul abrupt al preţurilor la ţiţei din ultima perioadă, au generat o conjunctură deosebită în piaţa românească de gaze naturale, unde preţurile administrative stabilite în conformitate cu prevederile legale, dar şi cu acceptul Comisiei Europene şi al instituţiilor financiare internaţionale, au devenit comparabile şi, uneori, chiar mai mari faţă de cele ale pieţei”, se arată într-un comunicat al Executivului. Astfel, Guvernul a desemnat autoritatea competentă cu stabilirea nivelului minim al stocurilor de gaze pe care furnizorii trebuie să le înmagazineze, prin adoptarea unei Ordonanţe de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012.
Cantităţile de gaze naturale, reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor, vor fi stabilite anual, în condiţii transparente şi nediscriminatorii, prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Decizia se ia în conformitate cu reglementările specifice ANRE, astfel încât să se asigure un nivel corespunzător al consumului intern, în condiţii de continuitate şi de siguranţă.
În actul normativ sunt stabilite contravenţii şi cuantumuri ale amenzilor pentru furnizorii şi operatorul de transport care nu constituie stocul minim de gaze naturale, pe care au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană. Amenzile variază între 400.000 de lei şi 500.000 de lei şi între 5% şi 10% din cifra de afaceri anuală. Prevederile referitoare la amenzi sunt aplicabile după un termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, prin publicarea în Monitorul Oficial al României. Înmagazinarea gazelor naturale are ca scop asigurarea securităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali, armonizarea variaţiilor consumului sezonier, zilnic şi orar cu sursele de gaze disponibile şi asigurarea în permanenţă a echilibrului fizic al Sistemului Naţional de Transport.