OFERTA DE VANZARE
A ACTIVULUI COMPUS DIN CLADIRI SI TEREN IN SUPRAFATA DE 1144 MP, SITUAT IN PLOIESTI, B-DUL INDEPENDENTEI NR. 7, JUD. PRAHOVA ACCES ADMIS TUTUROR OFERTANTILOR

Societatea Conpet S.A., cu sediul social in Municipiul Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, judet Prahova, avand ca obiect principal de activitate „Transportul prin conducte” – cod CAEN 4950, anunta vanzarea prin LICITATIE DESCHISA CU STRIGARE (competitiva), in conformitate cu prevederile HG nr. 577/2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Ordonantei de Urgenta nr. 88/1997,privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 137/2002, privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, a ACTIVULUI COMPUS DIN CLADIRI SI TEREN IN SUPRAFATA DE 1.144 M.P., situat in Municipiul Ploiesti, Bulevardul Independentei, nr. 7, Judetul Prahova, la pretul de 3.170.616 lei, fara TVA, echivalentul a 718.000 euro, fara TVA (curs de schimb BNR din 14.09.2015 1EURO=4,4159 lei).

Dosarul de prezentare poate fi procuratzilnic, contra cost, de la sediul societatii din str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, telefon 0244/401360, int. 2413 sau 2516, intre orele 10:00-14:00.

Persoanele fizice/juridice romane care doresc sa participe la LICITATIA DESCHISA CU STRIGARE trebuie sa achite urmatoarele taxe:

  • – 300 lei, cu TVA inclus, echivalentul a 68 euro – contravaloarea dosarului de prezentare;
  • – 317.062lei, echivalentul a 71.800 euro, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei – garantia de participare la licitatie;
  • – 1.200 lei, cu TVAinclus, echivalentul a 272 euro – taxa de participare la licitatie;
  • – 300 lei, cu TVA inclus, echivalentul a 68 euro – taxa de acces direct la datele si informatiile despre activ (daca este cazul).

Plata acestor taxe se face cu ordin de plata,la BCR Ploiesti, in contul in lei deschis de Conpet S.A. nr. RO38RNCB0205044865700001.

Garantia de participare se poate depune si sub forma de scrisoare de garantie bancara emisa de o banca romana pentru personae fizice/juridice romane sau de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondenta pentru persoane fizice/juridice straine.

Pentru persoanele fizice/juridice romane, platile pentru dosarul de prezentare, taxa de participare la licitatie si taxa de acces direct vor putea fi facute si la casieria societatii Conpet S.A., din str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti, jud. Prahova.

Pentru persoanele fizice/juridice straine, platile pentru dosarul de prezentare, garantia de participare, taxa de participare si taxa de acces direct la datele si informatiile despre activ (daca este cazul), se face in euro, in contul deschis la RAIFFEISEN BANK Ploiesti nr. RO84RZBR0000060007456532.

Toate documentele de participare depuse de persoanele juridice straine, cu exceptia cazului in care acestea reprezinta rapoarte de activitate sau situatii financiare, vor fi prezentate in copie insotita de traducerea in limba romana, legalizata.

Documentele pe baza carora se elibereaza Dosarul de prezentare sunt:

  • – dovada de achitare a pretului dosarului de prezentare;
  • – imputernicire (procura) din partea persoanei fizice/juridice ofertante pentru persoana care ridica dosarul de prezentare;
  • – buletin/carte de identitate sau pasaport al persoanei care ridica dosarul de prezentare;

Pentru participarea la licitatie este obligatoriu cumpararea Dosarului de prezentare.

Pentru participarea la licitatie, potentialii cumparatori vor depune la sediul Conpet S.A. situat
In Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, la REGISTRATURA societatii, in plic sigilat, documentele de participare, pana in data de 22.06.2016, ora 12:00, acest termen fiind termen de decadere. Documentele care confirma plata garantiei de participare la licitatie, contravaloarea dosarului de prezentare si taxa de participare la licitatie, vor fi anexate in exteriorul plicului ce contine oferta. In cazul neprezentarii dovezilor privind confirmarea platii garantiei de participare la licitatie, contravalorii dosarului de prezentare si taxei de participare la licitatie, pana cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor, oferta va fi respinsa.

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitatie se va face in prezenta tuturor
Ofertantilor sau ai reprezentantilor legali ai acestora, in data de 23.06.2016, ora 11:00,in sala de sedinte de la etajul III situata in sediul social al Conpet S.A., din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova.

Verificarea si analizarea documentelor de participare la licitatie se va face pana la data de

24.06.2016, ora 12:00, cand se va intocmi lista ofertantilor admisi care intrunesc conditiile de participare la licitatie. Aceasta lista va fi afisata in aceeasi data la sediul social al Conpet S.A., din municipiul Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova si pe site-ul societatii CONPET S.A. www.conpet.ro.

Licitatia deschisa cu strigare va avea loc, in prezenta ofertantilor admisi, la data de 06.07.2016, ora 11:00, in sala de sedinte de la etajul III situata in sediul social al Conpet S.A., din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova.

Contestatiile referitoare la licitatia deschisa cu strigare vor fi depuse de catre persoanele juridice/fizice, in original, la sediul social Conpet S.A. din municipiul Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3, cod 100559, jud. Prahova – Registratura sau prin fax, la nr. 0244 516 451. Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca tardiv introdusa, aceasta se inainteaza la Conpet S.A. nu mai tarziu de expirarea termenului de 2(doua) zile lucratoare de la data 24.06.2016 respectiv 06.07.2016.

Conpet S.A. isi rezerva dreptul de a suspenda procedura de licitatie in situatiile in care considera necesara aceasta masura. Contestatia va fi solutionata in termen de 5 zile lucratoare de la primirea acesteia de catre o comisie de solutionare a contestatiilor constituita la nivelul Conpet S.A.. Comisia de solutionare a contestatiilor poate dispune respingerea sau admiterea contestatiei pronuntand printr-o decizie care va fi comunicata contestatoarei. Persoana nemultumita de modul in care a fost solutionata contestatia de catre Conpet S.A., se poate adresa instantei de judecata in temeiul accesului liber la justitie.

Alte relatii la Serviciul Gestiune Patrimoniu, tel. 0244/401360, int. 2413 sau 2516.