Reprezentanții Direcției Generale Control și Autorizare Turism din cadrul Autorității Naționale pentru Turism verifică, în aceste zile, stadiul de pregătire a sezonului turistic estival 2016 și a activităților turistice ce se desfășoară pe litoralul Mării Negre. Acțiunile se vor desfășura până pe 29 aprilie inclusiv și vizează: contactarea conducerii Direcţiei Apele Române Dobrogea-Litoral pentru informare asupra sectoarelor de plajă licitate, a celor rămase în administrare directă şi discuţii premergătoare utilizării plajelor turistice de către operatorii de plajă; informarea operatorilor de plajă asupra procedurilor de exploatare legală a plajelor închiriate, inclusiv modul de obținere a autorizației turistice de plajă; contactarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale cu privire la înfiinţarea serviciilor de salvare acvatică-salvamar şi a serviciilor de prim-ajutor pe plaje precum și stadiul lucrărilor de realizare a utilităților pentru acestea; verificarea stării edilitar-gospodărești a staţiunilor de pe litoral; informarea autorităţilor publice locale şi a operatorilor economici privind respectarea reglementărilor referitoare la dezinsecția și deratizarea domeniului public și al structurilor de primire turistice în stațiunile de pe litoral; acordarea de asistenţă tehnică de specialitate operatorilor economici cu activitate de turism; realizarea și distribuirea unor flyere cu informaţii referitoare la obligativitatea clasificării structurilor de primire turistică în vederea diminuării fenomenului de turism „la negru”.