Guvernul acoperă unele pierderi suferite de producătorii de legume și fructe

Prin Hotărâre de Guvern, s-a stabilit luarea unor măsuri, cu caracter excepțional, de sprijin temporar, pentru organizațiile producătorilor din sectorul fructelor și legumelor. Sprijinul este destinat acoperirii unor părți din daunele suferite de producătorii agricoli de legume și fructe, ca urmare a retragerii de pe piață a produselor în perioada 8 august – 18 septembrie 2015, în contextul crizei cauzate de embargoul impus de Rusia.
În acest sens, a fost alocată suma de 2,3 milioane de lei, ca sprijin financiar, fondurile fiind asigurate din Fondul European de Garantare Agricolă, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru 2016.

Legea insolvenței persoanelor fizice, mai avantajoasă decât darea în plată

Două organizații patronale – Asociația Română a Băncilor și Consiliul Patronatelor Bancare din România – solicită Parlamentului ca legea insolvenţei persoanelor fizice să fie aplicată cât mai rapid, aceasta fiind în avantajul acestora din urmă.
„Avantajul major al legii privind procedura insolvenţei persoanelor fizice faţă de legea privind darea în plată este că după insolvenţă debitorul persoană fizică de bună credinţă poate rămâne în posesia bunului imobil care este adus în garanţie, pe când darea în plată înseamnă pierderea locuinţei de familie/ terenului”, se arată într-un comunicat de presă comun al celor două organizații.

Finanțele au atras peste un miliard de euro “la minime istorice de cost”

Conform unui comunicat al Ministerului Finanțelor Publice (MFP), România a atras 1,25 miliarde de euro de pe piețele externe “la minime istorice de cost”.
În acest context, sursa citată mai precizează faptul că acest lucru se datorează “încrederii investitorilor în economia românească în condițiile unei volatilități a piețelor, caracterizate, în general, de incertitudini. Pe fondul unei cereri semnificative, randamentele aferente titlurilor de stat sunt în scădere atât pentru titlurile de stat emise pe piața internă, cât și pentru cele emise pe piețele externe. Aceste evoluții conduc la reducerea costurilor aferente datoriei guvernamentale odată cu extinderea maturității portofoliului de datorie”.