Nicoleta Dumitrescu

Recent, a avut loc şedinţa Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, prilej cu care s-a realizat şi bilanţul ultimilor patru ani. Despre cele mai importante realizări ale CCI Prahova, inclusiv despre proiectele luate în calcul pentru anul 2016, am purtat un dialog cu preşedintele organizaţiei camerale prahovene – Aurelian Gogulescu.

– Domnule preşedinte, dintre rezultatele înregistrate în ultimii patru ani, pe care le consideraţi drept cele mai reprezentative?
– Dincolo de cifrele şi datele care semnifică o activitate intensă şi deosebit de diversă în sfera relaţiilor externe şi a cooperării internaţionale, în cea a promovării şi comunicării, a organizării de cursuri de formare şi de perfecţionare profesională, în consultanţa specializată de afaceri, în derularea de proiecte europene, activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, din ultimii patru ani se caracterizează printr-un grad ridicat de adaptabilitate la realităţile economice ale unei perioade dificile post-criză. Între acţiunile şi evenimentele pe care le-am organizat, multe au avut un caracter inovativ, au constituit premiere la nivelul sistemului cameral românesc. Totodată, reprezentative au fost acţiunile şi demersurile concretizate în atragerea de investitori străini, suportul acordat multor întreprinzători români care au dezvoltat investiţii, la care s-au adăugat acţiunile de promovare a exporturilor prahovene de produse şi servicii, încununate de rezultate concrete. Astfel, dintre acţiunile cu caracter inovativ ale Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova amintesc: organizarea de conferinţe pe tema Tratatului
Transatlantic de Parteneriat pentru Comerţ şi Investiţii, în colaborare cu Ambasada Statelor Unite la Bucureşti; organizarea de excursii de documentare în Bulgaria şi România, dar şi de evenimente de promovare reciprocă a industriei agroalimentare şi a turismului din cele două ţări; organizarea de misiuni economice sau colaborări trilaterale- România, Moldova, Belarus şi România, Moldova, Macedonia; participarea instituţiei, în calitate de promotor şi conducător de delegaţie, la cea de a XX-a ediţie a Forumului Mondial de Întâlniri de Afaceri Business-to-Business Futurallia. Nu în ultimul rând, o realizare consider că este şi participarea mea, atât în calitate de preşedinte al CCI Prahova, cât şi în aceea de preşedinte al Comitetului pentru Strategii Camerale şi de vicepreşedinte al Camerei de Comerţ a României, în fruntea unei delegaţii româneşti, la lucrările celei de-a treia ediţii a Parlamentului European al Întreprinderilor – EPE 2014 de la Bruxelles.
– Urmare a rezultatelor ultimilor ani, unde se situează, ca instituţie, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, atât pe plan naţional, cât şi internaţional?
– Din perspectiva statutului lor, conferit de legislaţia specifică în vigoare – acela de organizaţii neguvernamentale, de utilitate publică, autonome, autofinanţabile – camerele de comerţ trebuie să aibă activitatea în permanentă inovaţie, proactiv şi să fie organic şi indisolubil conectate la întreaga activitate economică locală. CCI Prahova a înţeles exact această provocare încă de la începutul anilor ’90, iar după aceea, de-a lungul întregii sale existenţe moderne, a păstrat ca emblematică această preocupare, chiar în momentele dificile care nu au lipsit pe parcursul celor 25 de ani de activitate modernă. Tocmai de aceea, poate, pentru că am fost consecvenţi cu propriile deziderate asumate, pentru că am fost echidistanţi, obiectivi, pentru că am ştiut să cultivăm parteneriate solide cu colaboratori din diverse medii, din ţară şi din străinătate, am avut şi avem o imagine şi un statut care ne fac cinste nouă şi comunităţii de afaceri pe care o reprezentăm. Vorbind de parteneriate, trebuie să spunem că avem acorduri de colaborare cu 70 de organizaţii similare din 30 de ţări de pe toate continentele, dar şi o reţea de colaborări şi parteneriate cu numeroase instituţii şi organizaţii din ţară. Parteneriatele pe care le cultivăm le folosim în beneficiul firmelor prahovene. Suntem, prin cartea noastră de vizită, cartea de vizită a comunităţii prahovene de afaceri.
– Ce proiecte au fost trecute deja pe agenda anului 2016?
– În primul rând, ne propunem să ne menţinem trendul ascendent al activităţii, ne dorim ca acţiunile noastre să fie cât mai utile mediului de afaceri, să vină în întâmpinarea cerinţelor reale – de informare, promovare, relaţionare în mediul de afaceri, instruire – ale firmelor. În acest sens, activitatea noastră se va concretiza, şi în 2016, în organizarea de acţiuni de substanţă: primirea vizitelor delegaţiilor străine – diplomatice şi economice; organizarea de forumuri bilaterale de afaceri, de misiuni economice în zone de interes pentru promovarea exporturilor prahovene de mărfuri şi servicii, dar şi pentru achiziţionarea de materii prime; organizarea de conferinţe, seminarii, work-shopuri realizate în parteneriat cu CECCAR Filiala Prahova, Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, UPG Ploieşti, instituţii financiar-bancare, Institutul Bancar Român etc. Ne dorim relansarea activităţii de târguri şi expoziţii; sprijinirea firmelor prahovene pentru participarea la manifestări expoziţionale în ţară şi străinătate, în condiţiile acordării de facilităţi prin intermediul parteneriatelor pe care le derulăm cu Romexpo, cu celelalte camere de comerţ judeţene, dar şi cu ambasadele străine prezente în România, cu alte instituţii şi organizaţii, un exemplu în acest sens fiind Institutul Cultural de la Beijing; îmbogăţirea continuă a portofoliului de cursuri de formare şi perfecţionare profesională în acord cu cerinţele pieţei; întocmirea, depunerea, câştigarea şi demararea derulării de proiecte cu finanţare europeană; recertificarea CCI Prahova pentru sistemul de management şi calitate ISO 9001:2015, mai ales că standardul a suferit în luna septembrie 2015 modificări esenţiale. Totodată, la nivel naţional, vom fi aceiaşi parteneri activi în ansamblul sistemului cameral românesc, vom încerca să schimbăm legea de funcţionare şi organizare a camerelor de comerţ şi industrie din România, astfel încât sistemul cameral să devină cât mai puternic, mai vizibil, să-şi recapete forţa în integralitatea sa, să fie – prin suportul acordat firmelor româneşti – un factor important de dezvoltare pentru economia naţională, un partener solid de dialog cu factorii de decizie economică ai acestei ţări.

Rezultatele anilor 2011-2015

• Realizarea, în Ploieşti West Park, a unor investiţii poloneze şi britanice, dezvoltarea investiţiei americane Lufkin/General Electric, inclusiv extinderea investiţiei companiei americane Pas Technologies, prin deschiderea unui punct de lucru, înfiinţarea unei noi unităţi de producţie a companiei americane Federal Mogul; • dezvoltarea Parcului Industrial Băicoi – investiţie cu capital chinezesc; • înfiinţarea companiei Roquet Eastern Europe în Parcul Industrial din Ariceştii Rahtivani, investiţie spaniolă în domeniul producţiei de cilindri hidraulici industriali; înfiinţarea clinicii stomatologice şi a Spitalului Sanconfind din Poiana Câmpina, demararea procedurilor de înfiinţare a unui Parc de Afaceri şi Tehnologic, situat pe DN1, dezvoltat de grupul belgian CODIC International prin firma Espace Ploieşti; • înfiinţarea companiei pakistaneze Firpo Group, care are ca obiect de activitate distribuţia de produse ale acestui stat pe piaţa românească; • extinderea investiţiei companiei Modpack în Parcul Industrial Ploieşti; • deschiderea de filiale sau extinderea unităţilor de producţie, în străinătate, ale unor companii prahovene; • dezvoltarea regională, prin generarea de bune practici la nivel instituţional, pe relaţia Republica Moldova, privind parcurile industriale şi construcţia gazoductului strategic Iaşi-Ungheni; • exportul în Macedonia şi China a unor mari cantităţi de vin produs în Prahova, achiziţia de autoturisme Dacia de către Ministerul de Externe al Republicii Macedonia; • creşterea schimburilor comerciale, pe perioada ultimilor patru ani, atât între România şi Macedonia, cât şi între România şi Bulgaria, ca urmare a implicării CCI Prahova; • deschiderea Filialei Prahova a organizaţiei firmelor italiene Cofindustria România, la sediul CCI Prahova.
• au fost încheiate 22 de noi acorduri de colaborare cu organizaţii similare din Maroc, Pakistan, Algeria, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Iordania, China, dar şi alte şase cu parteneri din sfera administraţiei publice locale şi centrale • au fost înregistrate 59 de vizite ale membrilor Corpului Diplomatic şi alte 68 de vizite de lucru ale unor delegaţii din 40 de ţări • s-au organizat 39 de seminarii şi întâlniri de lucru, cu participarea unor parteneri din diverse ţări, iar 450 de persoane, de la 248 de firme prahovene, au participat la seminarii de informare • s-au organizat 37 de misiuni economice şi vizite de lucru în 19 ţări de pe toate continentele, dar şi 17 manifestări expoziţionale proprii, la care au fost prezente peste 280 de firme din judeţ şi din ţară, la care s-au adăugat alte 21 de acţiuni care au avut loc cu sprijinul unor parteneri, la care au participat 700 de expozanţi.