N. Dumitrescu

Începând de astăzi, intră în vigoare modificări substanţiale în ceea ce priveşte salarizarea românilor. Conform legislaţiei, salariul minim pe economie ajunge la valoarea de 1.050 de lei, fiind pentru prima data în ultimii 25 de ani când ora de muncă se va plăti cu o sumă care depăşeşte pragul de 6 lei. Potrivit HG nr. 1091/2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, în acest an, salariul minim brut pe ţară garantat în plată trebuie să fie majorat în două tranşe. Prima creştere a avut loc la începutul acestui an, când salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a crescut de la 900 de lei la 975 de lei, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2015, reprezentând 5,781 lei/oră.
În cazul celei de-a doua etape de majorare, programată pentru astăzi, salariul minim este majorat cu încă 75 de lei, respectiv la 1.050 de lei, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună, reprezentând 6,225 lei/oră. Conform legislaţiei, angajatorii care vor acorda un salariu mai mic decât cel minim riscă o amendă cuprinsă între 1.000 de lei şi 2.000 de lei.
Odată cu intrarea în vigoare a majorării salariului minim pe economie, modificări intervin şi în cazul banilor pe care trebuie să-i primească zilierii. Astfel, chiar dacă remuneraţia acordată acestei categorii de persoane se negociază între părţi, legislaţia stabileşte o limită inferioară, care depinde de salariul minim brut pe ţară. Ca urmare, creşterea de astăzi a salariului minim va duce automat şi la majorarea remuneraţiei zilierilor.
Astfel, persoanele care desfăşoară activităţi ocazionale pentru un beneficiar vor fi îndreptăţite la o plată al cărei cuantum se va stabili prin negociere directă, conform Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. „Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi. Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată”, se arată în lege. Astfel, de astăzi, la un număr de 170 de ore lucrate de un zilier într-o lună, valoarea pe oră va creşte de la 5,7 lei, cât a fost până ieri, la 6,1 lei. Raportul de muncă dintre zilier şi beneficiar se stabileşte strict prin acordul de voinţă al părţilor şi, potrivit legislaţiei în vigoare, durata zilnică de lucru poate să fie de cel mult 12 ore, în total, zilierii putând să muncească la acelaşi beneficiar timp de maximum 90 de zile cumulate pe an. Conform Legii zilierilor, domeniile în care poate fi desfaşurată activitate necalificată cu caracter ocazional sunt următoarele: agricultura, vânătoarea şi serviciile anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semi-liber, tradiţional şi transhumanţă; silvicultură; pescuit, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii etc.
De menţionat faptul că, din datele statistice valabile la începutul lunii aprilie a.c., peste 49.000 de prahoveni beneficiau de salariul minim, în timp ce numărul celor care au fost angajaţi ca zilieri a fost de peste 14.000 de persoane.

Lefurile personalului nedidactic vor fi majorate din august

Începând cu luna august, salariile personalului nedidactic vor fi majorate cu 12%, în baza unei ordonanţe de urgenţă aprobată, ieri, de Guvern.
Conform ministrului Muncii, Rovana Plumb, de această majorare vor beneficia circa 60.000 persoane.
Practic, de drepturile salariale majorate vor beneficia 53.848 de persoane din învăţământul preuniversitar de stat şi 7.468 de persoane din învăţământul universitar, potrivit notei de fundamentare a proiectului.
Tot ieri, Guvernul a modificat Legea venitului minim garantat şi a decis decuplarea alocaţiilor copiilor de veniturile obţinute de membrii familiei, nivelul ajutorului social fiind calculat în prezent în funcţie de suma acestor venituri, ceea ce reduce beneficiul social ca efect al dublării alocaţiei de la 1 iunie.