Uniunea Muzicienilor Interpreți din România anunță lansarea concursului pentru acordarea Burselor UNIMIR 2015-2016. Bursele UNIMIR se acordă tinerilor muzicieni talentați, cu vârsta cuprinsă între 12 și 24 ani, integrați în sistemul de învățământ din România. Cuantumul bursei lunare este de 100 EURO și se acordă pentru o perioadă de 10 luni, unui număr de 6 tineri.

Criteriul principal de selecție constă în evaluarea datelor artistice ale candidatului în cadrul unui concurs și relevanța dosarului de înscriere.

Calendarul concursului de atribuire a Burselor UNIMIR 2015-2016 este următorul:

30 aprilie – lansarea anunțului Bursele UNIMIR 2015-2016
30 aprilie – 24 mai – Primirea dosarelor de înscriere
25 mai – 2 iunie – Evaluarea dosarelor de înscriere
2 iunie – Anunțarea concurenților calificați
13 iunie – Etapa finală a concursului
14 iunie – Anunțarea câștigătorilor Burselor UNIMIR

Au fost bursieri UNIMIR tinerii: Mihaela Mitrofan – vioară, Felicia Greciuc – oboi, Szocs Botond – pian, Oana Leonte – flaut, Tatiana Caisân – canto clasic, Antonia Stancu – canto clasic, Abel Edison Corban – pian, Emilia Dorobanțu – canto – folclor, Cristina Ordean – oboi, Gabriela Felicia Greciuc – oboi, Mircea Dumitrescu – vioară, Alexandra Bobeică – vioară, Şerban Valentin – vioară, Alexandru Munteanu – marimbafon și Laura Luţan – oboi.

Uniunea Muzicienilor Interpreţi din România este o organizaţie nonprofit şi nonguvernamentală, constituită prin asocierea liberă a personalităţilor care s-au distins în arta creaţiei interpretative prin activitate individuală de referinţă în plan naţional şi internaţional. UNIMIR statuează ca principiu fundamental libertatea concepţiei artistice şi largul schimb de opinii, în temeiul unui profesionalism riguros, neadmiţând sub niciun motiv afilierea la vreo ideologie de orice natură şi urmărind sub toate aspectele promovarea valorilor reale pe tărâmul artelor. Singura politică va fi cea strict culturală, tinzând către fructificarea maximă a energiilor pe plan artistic spiritual. Consiliul Director al UNIMIR este format din Vlad Conta (Președinte), Nicolae Licareț, Viniciu Moroianu, Gabriel Croitoru, Mariana Colpoș, Bujor Prelipcean și Dumitru Zamfira.