D. Constantin

De la intrarea în vigoare a Legii nr. 52/2011 privind efectuarea unor lucrări cu caracter ocazional executate de zilieri şi până la sfârşitul lunii ianuarie 2015, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Prahova a eliberat 637 registre de evidenţă a zilierilor la solicitarea a 245 de persoane fizice sau juridice interesate. Per total, au fost consemnate în aceste registre 390.124 de categorii (tipuri) de lucrări, dintre care cele mai multe erau specifice pomiculturii şi viticulturii (225.023 de poziţii), urmate de diverse lucrări agricole (29.995 de poziţii). Conform legii amintite, pentru a ţine evidenţa zilierilor, angajatorii sunt obligaţi să-i consemneze zilnic în acel registru special, înainte de începerea lucrării, iar un extras al acestui document va fi înaintat, lunar, ITM Prahova. Neîntocmirea acestui registru atrage după sine o amendă de până la 6.000 de lei.
Pentru munca prestată, zilierii au dreptul la un salariu stabilit prin negociere directă între părţi. De la 1 ianuarie 2015, crescând salariul minim brut pe ţară de la 900 la 975 de lei, creşte şi leafa zilierului. Astfel, la un număr mediu de 170 de ore lucrate, lunar, valoarea pe oră a salariului minim brut este, în prezent, de 5,7 lei, iar de la 1 iulie 2015 (când salariul minim brut creşte la 1.050 de lei) va fi de 6,1 lei/ora. Potrivit legii, acordarea unui cuantum brut orar sub valoarea amintită se sancţionează cu amendă de până la 10.000 de lei. În funcţie de cum stabilesc părţile, plata zilierului se poate face la sfârşitul fiecărei zile de muncă, săptămânal sau la încheierea perioadei de desfăşurare a activităţii. În sarcina angajatorului intră şi plata către stat a impozitului pe venit de 16 la sută.
Legea nr. 52/2011 prevede că angajatorii pot folosi zilieri pentru o perioadă de cel mult 90 de zile într-un an calendaristic, dar respectivele zile nu trebuie să fie consecutive, ci cumulate. Durata activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore zilnic. Minorilor care au între 15 şi 16 ani le este permis să lucreze ca zilieri doar dacă au acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. Totodată, minorii pot să presteze, ca zilieri, doar activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă. Angajatorii nu au voie să folosească zilieri minori la munci pe timp de noapte. În cazul zilierilor minori, durata muncii nu trebuie să depăşească şase ore pe zi, iar în total, pe parcursul unei săptămâni, limita maximă este de 30 de ore. Dacă în timpul lucrului are loc, din vina angajatorului, un eveniment în urma căruia zilierul se accidentează, cel dintâi este nevoit să suporte toate cheltuielile necesare pentru îngrijirea medicală. Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul decesului zilierului, respectiv plata cheltuielilor de înmormântare, dacă nedoritul eveniment s-a produs din vina angajatorului.