F.T.

Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicităţii lista judecătorilor admişi, după depunerea dosarelor, pentru a participa la concursul de promovare în cadrul instituţiei, programat în perioada 5 ianuarie – 4 iunie a.c.
Printre cei 25 de candidaţi care vor susţine examene se numără şi trei magistraţi de la Curtea de Apel Ploieşti, toţi optând pentru a ocupa locurile vacante ale Secţiei penale din cadrul Curţii Supreme. În cadrul instituţiei sunt vacante şapte posturi – trei la Secţia Penală şi patru la Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
La concurs s-au înscris judecători care au îndeplinit, cumultiv, mai multe condiţii, printre care se numără: vechime în cadrul unei Curţi de Apel de minimum trei ani, să fi obţinut calificativul “foarte bine” la ultimele trei evaluări, să nu fi fost sancţionaţi niciodată disciplinar, să aibă cel puţin 15 ani vechime ca judecător etc.
Potrivit calendarului estimativ al concursului, în perioada 30 martie – 7 aprilie sunt programate dezbaterile publice asupra lucrărilor depuse de candidaţi, în datele de 14 şi 15 mai va avea loc desfăşurarea interviului în faţa membrilor CSM, iar în data de 24 mai – susţinerea probei scrise.