Pomenirea Sfântului Proroc Daniel

Acest fericit proroc Daniel era din seminţia lui Iuda, dintr-un neam care se găsea în slujba împărătească. S-a născut în Vitora cea de sus. Încă de pe când era copil, a fost dus rob din Iudeea în ţara haldeilor şi a prorocit 70 de ani. A trăit cu 460 de ani înainte de întruparea lui Hristos. Era bărbat tare înţelept, iar iudeii socoteau că este eunuc. A plâns mult pentru popor şi pentru cetatea Ierusalimului. Prin post se înfrâna de la orice mâncare dorită. Era uscăţiv la faţă, dar foarte frumos, cu harul Celui Preaînalt. Daniel a murit în vremea împăratului Atic. I s-a tăiat capul pentru mărturisirea Dumnezeului Celui adevărat.