Angajatorii vor putea acorda salariaţilor tichetele de masă şi în format electronic, oferite sub forma unui portofel electronic alimentat de emitenţi cu valoarea nominală a acestora, iar numărul tichetelor primite lunar nu poate depăşi numărul zilelor lucrătoare, potrivit unui proiect de HG. Angajatorii vor stabili împreună cu reprezentanţii sindicatelor sau ai salariaţilor, prin contractele colective de muncă, clauze privind acordarea alocaţiei individuale de hrană sub forma tichetelor de masă, precum şi forma suportului acestora, respectiv suport electronic şi/sau hârtie, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea normelor de aplicare a legii privind acordarea tichetelor de masă. În cazul optării pentru suportul electronic, cardurile vor fi alimentate cu valoarea nominală aferentă tichetelor de masă, care va fi folosită exclusiv pentru achiziţionarea de produse alimentare, fără a fi permisă efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar. Totodată, vor fi eliminate prevederile care limitează utilizarea a maximum două tichete de masă/zi. În cazul în care un angajat lucrează în ture şi timpul de lucru este mai mare de 8 ore/zi, numărul de tichete de masă la care are dreptul lunar se calculează adunând numărul de ore lucrate şi împărţind această sumă la 8. Salariaţii vor beneficia, lunar, de un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care sunt prezenţi la lucru în unitatea angajatorului, iar acest număr nu poate depăşi numărul de zile lucrătoare, potrivit proiectului. Prevederile cuprinse în proiectul de act normativ au fost stabilite în urma consultării cu Asociaţia emitenţilor de tichete de masă din România, Asociaţia Română a Băncilor, Asociaţia de plăţi electronice din România, Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, Consiliul naţional al întreprinderilor private mici şi mijlocii din România şi Asociaţia Marilor Reţele Comerciale.