C. Dumitru

Ministerul Muncii a lansat public, zilele trecute, o linie de finanţare europeană nerambursabilă a unor proiecte pentru înfiinţarea şi dezvoltarea unor structuri care să îşi asume un rol economic activ în procesul de incluziune socială al persoanelor din grupuri vulnerabile.
Ne referim la persoane cu dizabilităţi, cetăţeni de etnie romă, tineri de peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, familii care au mai mulţi copii, victime ale traficului de persoane sau ale violenţei în familie ş.a.
Potrivit ghidului solicitantului (care poate fi consultat pe site-ul AM POSDRU), pot accesa asemenea subvenţii europene – în valoare de minimum 50.000 de euro şi maximum 1,6 milioane de euro per proiect – fundaţiile, asociaţiile, patronatele, unităţile administrativ-teritoriale, sindicatele, unităţile de cult şi asociaţiile religioase, organizaţiile nonprofit, furnizori de servicii de ocupare acreditaţi – publici şi privaţi. Conform reprezentanţilor Ministerului Muncii, prin implementarea unor asemenea proiecte se estimează crearea a 10.000 locuri de muncă, pentru integrarea, atât din punct de vedere social, cât şi din punct de vedere economic, a grupurilor vulnerabile menţionate.
Profilurile acestor locuri de muncă nou-înfiinţate sunt cât se poate de diverse: de la brutării, mici fabrici de produse lactate sau de conserve de legume-fructe, până la ateliere de meşteşuguri tradiţionale sau produse artizanale cerute de piaţă.