Violeta Stoica

Oraşul Comarnic este primul pe lista Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România care va fi afectat de exproprieri şi pentru care a fost publicată în Monitorul Oficial al României lista imobilelor – terenuri şi construcţii – pentru care se vor acorda despăgubiri către proprietari. Astfel, au fost declanşate procedurile pentru despăgubirea proprietarilor de imobile care se află pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional – construirea tronsonului autostrăzii A3 dintre Comarnic şi Predeal.
Prin hotărâre guvernamentală, a fost aprobat amplasamentul sectorului de autostradă, dar şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, fiind publicată şi lista terenurilor şi a clădirilor supuse exproprierii, deocamdată cuprinzând 88 de imobile de pe raza oraşului prahovean Comarnic.
Conform hotărârii de Guvern, sumele individuale estimate de către expropriator (Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România) şi aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul autostrăzii pe raza oraşului Comarnic sunt, în total, de 1,122 milioane de lei, bani care sunt alocaţi din bugetul de stat. Practic, sumele individuale prevăzute în lista exproprierilor ar putea fi virate în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, la dispoziţia proprietarilor de imobile, în vederea acordării despăgubirilor.
Majoritatea imobilelor cuprinse în lista de exproprieri sunt reprezentate de terenuri intravilane aparţinând oraşului Comarnic, dar şi persoanelor fizice şi juridice care deţin proprietăţi chiar în zona în care va fi construit tronsonul Comarnic-Braşov al autostrăzii A3. Din totalul de 1,122 milioane de lei alocaţi pentru despăgubirile din oraşul Comarnic, peste 830.000 de lei vor fi destinaţi pentru exproprierea a 105.643 de metri pătraţi de terenuri intravilane şi extravilane, restul fondurilor – 288.998 de lei – urmând să fie alocate pentru construcţiile care se află pe coridorul de expropriere al autostrăzii.
Dintre cele 88 de imobile care apar în lista publicată în Monitorul Oficial, cel mai afectat de exproprieri va fi un locuitor al oraşului Comarnic, Adrian Constantin Popa, care va fi obligat să renunţe atât la o clădire evaluată la 183.055 de lei, precum şi la două suprafeţe de teren intravilan, de 580 de metri pătraţi (evaluat la 29.232 de lei), respectiv de 10 metri pătraţi (evaluat la 151 de lei). Pentru proprietarul din Comarnic, CNADNR a stabilit o despăgubire totală pentru imobilele ce vor fi expropriate în valoare de 212.438 de lei, aceasta fiind, de altfel, şi cea mai mare sumă. La polul opus, se regăseşte o parcelă de un metru pătrat de teren intravilan aparţinând oraşului Comarnic, pentru care a fost calculată o despăgubire de… 14 lei.
Potrivit legislaţiei în vigoare, în termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor, expropriatorul efectuează, prin transfer bancar sau în numerar, plata despăgubirilor către titularii drepturilor de proprietate asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora. Legea 255/2010 privind exproprierile pentru cauză de utilitate publică prevede, însă, şi ce poate face persoana expropriată care este nemulţumită de cuantumul despăgubirilor. La art. 22 al legii, se arată că „Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii (…) se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termenul general de prescripţie, care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancţiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii şi transferului dreptului de proprietate”.
Pe de altă parte, conform aceleiaşi legi, cererile adresate instanţei judecătoreşti pentru stabilirea, în contradictoriu cu statul român sau cu unităţile administrativ-teritoriale, după caz, a dreptului la despăgubire pentru expropriere şi a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi sunt de competenţa instanţelor de drept comun.