Violeta Stoica

Cu toate că reprezentanţii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) au tot declarat că lucrările la tronsonul Comarnic-Braşov al autostrăzii Bucureşti-Braşov vor demara în această vară, a apărut o mică problemă legată de începerea acestui proiect: este obligatoriu ca acordul de mediu emis în anul 2007 să fie revizuit, ca urmare a modificărilor de traseu. CNADNR a lansat licitaţia pentru încheierea unui contract de servicii pentru revizuirea acordului de mediu, care trebuie să fie în concordanţă cu modificările apărute între timp.
Potrivit caietului de sarcini elaborat de către CNADNR, traseul proiectului actual de construire a sectorului dintre Comarnic şi Braşov a fost schimbat, ţinându-se cont de reducerea impactului asupra mediului şi de impactul socio-economic.
Conform reprezentanţilor CNADNR, având în vedere modificările apărute în traseul propus iniţial prin studiul de fezabilitate (apariţia a trei tuneluri de aproximativ 20 de kilometri pe ambele sensuri de circulaţie, ceea ce va conduce la diminuarea efectelor produse de exproprieri, de schimbări ale destinaţiei terenurilor forestiere sau agricole şi de faptul că vor fi ocolite oraşele Buşteni şi Sinaia), este necesară revizuirea acordului de mediu emis în faza iniţială a lansării acestui proiect de realizare a autostrăzii Bucureşti-Braşov.
Câştigătorul licitaţiei va avea de reactualizat studiile de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare a impactului social pe care le va avea construirea tronsonului Comarnic-Braşov. Şi asta pentru că instituţiile financiare, inclusiv BERD, solicită ca proiectele pe care le finanţează să respecte atât standardele naţionale, cât şi politicile de mediu şi sociale. „Pentru realizarea celor menţionate, apare necesitatea analizării detaliate a componentelor de mediu, anterior aprobării finale a finanţării proiectului”, se arată, negru pe alb, în caietul de sarcini întocmit de CNADNR.
Documentaţia de atribuire arată că, pe lângă soluţiile prevăzute anterior în studiul de fezabilitate şi în raportul privitor la evaluarea impactului asupra mediului, va fi necesar ca, pe baza rezultatelor ce vor fi colectate din teren, dar şi a studiilor ulterioare, să fie stabilit un set de măsuri suplimentare – dacă va fi cazul – care să protejeze carnivorele mari (cum ar fi lupii, râşii sau urşii) şi să asigure obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate în condiţiile construirii acestui sector de autostradă.
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România ia în calcul şi unele ipoteze şi riscuri, prevăzute în documentaţia de atribuire. Printre acestea, acela ca, la refacerea raportului privind impactul asupra mediului, să apară întârzieri din cauza cerinţelor speciale formulate de către autorităţile de mediu sau de către administratorii sau custozii ariilor naturale protejate ori de către organizaţiile de mediu.
Tronsonul Comarnic-Braşov va avea o lungime de 53,215 km de autostradă propriu-zisă şi aproximativ şapte km de drumuri de legătură – tot în regim de autostradă – spre localităţile pe lângă care trece: Sinaia, Buşteni, Predeal şi Râşnov. Lungimea totală a lucrărilor de artă este de circa 5,16 km, care cuprind 39 de structuri – 19 viaducte sau poduri, cinci pasaje peste autostradă şi 15 pasaje inferioare, la care se adaugă aproximativ 20 de km de tuneluri, câte aproape 10 kilometri pe sens, respectiv 2,9 km la Sinaia, 3,11 km la Buşteni şi 3,7 km la Predeal.