Poliţiştii locali nu vor avea şi alte competenţe

Senatul a respins iniţiativa legislativă privind modificarea şi completarea Legii poliţiei locale, în sensul extinderii competenţei poliţiştilor locali. Proiectul în cauză, iniţiat de un grup de deputaţi PSD, a fost respins cu 59 de voturi „pentru”, trei abţineri şi 18 voturi „împotrivă”.
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010, în sensul extinderii competenţei poliţiştilor locali în ceea ce priveşte constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, precum şi al acordării unor noi drepturi pentru această categorie profesională (alocaţie de hrană şi indemnizaţie pentru misiune permanentă). Comisia pentru administraţie publică din Senat a avizat negativ acest proiect, pe motiv că „prin extinderea atribuţiilor s-ar putea crea o serie de paralelisme şi disfuncţionalităţi într-un domeniu atât de important pentru viaţa socială, cum este ordinea publică”. Comisia juridică şi cea de apărare au avizat, de asemenea, negativ această propunere legislativă. Senatul este prima Cameră sesizată.

Centrele de consiliere şi orientare profesională din facultăţi nu sunt funcţionale

Centrele de consiliere şi orientare în carieră din universităţi sunt funcţionale „numai pe hârtie”, susţin reprezentanţii Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), care solicită ministrului delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu, investiţii pentru eficientizarea acestora şi adoptarea unei metodologii care să reglementeze normele de funcţionare. Potrivit unei analize derulate de către ANOSR în 22 de universităţi, instituţiile de învăţământ superior au în medie doar 1,3 angajaţi cu ocupaţie (COR) în domeniul consilierii psihologice sau orientării în carieră în aceste centre, în condiţiile în care rata abandonului universitar a ajuns „la aproximativ 40%” pentru promoţia 2013. ANOSR susţine că în majoritatea centrelor activitatea de consiliere este realizată fie de cadre didactice cu calificări sau cunoştinţe în domeniul consilierii sau orientării în carieră, care se ocupă de aceste centre în afara orelor de curs, fie de interni, stagiari sau simpli voluntari recrutaţi din rândul studenţilor. Analiza ANOSR arată faptul că unui singur angajat cu ocupaţie în domeniul consilierii şi orientării în carieră îi corespund, în medie, 8.493 de studenţi de care trebuie să se ocupe.
Studiul ANOSR mai relevă faptul că în anul universitar 2012-2013 „doar 1,8% dintre studenţi” au apelat la servicii psihologice oferite de universitate, în contextul în care Organizaţia Mondială a Sănătăţii arată faptul că aproximativ 20% din populaţia României suferă de tulburări psihice şi doar 10,61% au apelat la servicii de consiliere şi orientare în carieră, mai ales că găsirea şi pregătirea pentru un loc de muncă a devenit o provocare din ce în ce mai mare în ultimii ani.