Perioada de implementare a proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) ar putea fi prelungită cu cel mult opt luni, potrivit unui proiect de Ordin publicat de Autoritatea de Management POS DRU pentru consultare publică. Implementarea proiectelor urmează să fie extinsă la cererea beneficiarilor, prin încheierea unui act adiţional cu Autoritatea de Management POS DRU. Conform proiectului de Ordin comun al ministrului Fondurilor Europene şi al ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, perioada de implementare urmează să fie extinsă cu patru luni în cazul proiectelor de tip grant, cele cu valori mai mici de 0,5 milioane de euro, respectiv cu până la opt luni în cazul proiectelor de tip strategic, adică cele cu valori între 0,5 milioane de euro şi 5 milioane de euro. Totodată, bugetele proiectelor vor putea fi modificate prin realocarea a maximum 20% din total între liniile bugetare, cu posibilitatea de extindere a planului de activităţi, în limita bugetul alocat iniţial.
Perioada de implementare poate fi extinsă doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a fost depusă cel puţin o cerere de rambursare, situaţiile care au condus la necesitatea modificării contractului de finanţare nu sunt din culpa beneficiarilor, indicatorii de rezultat au fost îndepliniţi în proporţie de minimum 30%, iar beneficiarul dovedeşte ca respectat condiţiile iniţiale prevăzute în ghidul solicitantului aplicabil. Autoritatea de Management POS DRU le poate interzice beneficiarilor care nu îndeplinesc indicatorii stabiliţi în contractele de finanţare nici la finalul perioadei extinse de implementare să depună noi cereri de finanţare timp de doi ani.
Totodată, proiectul de Ordin va permite prelungirea cu trei luni a perioadei în care mai pot fi depuse cereri de rambursare, atât în cazul proiectelor de tip grant cât şi pentru cele de tip strategic. Suplimentar, beneficiarii care au depus ultima cerere de rambursare pentru a respecta termenul impus de contractul de finanţare, dar nu au inclus toate cheltuielile eligibile, vor putea să mai depună încă doua cereri de rambursare a sumelor eligibile.