Dragi cititori, acest spaţiu de pagină vă aparţine.
Aici îşi vor găsi loc punctele dumneavoastră de vedere în legătură cu ceea ce vă frământă, vă nemulţumeşte, vă îngrijorează, aţi dori schimbat sau credeţi că merită apreciat.

Moştenirea rămasă în urma decesului unui părinte poate fi atribuită ginerelui ?

,,Moştenirea rămasă în urma decesului unui părinte poate fi atribuită unuia dintre gineri, în cazul în care noi suntem doi fraţi ?’’
Elena Dumitrache, Lipăneşti
* * *
Doamnă Dumitrache, trebuie să ştiţi că moştenirea este transmiterea patrimoniului (ansamblu de drepturi şi obligaţii cu conţinut patrimonial) ce a aparţinut unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane fizice în viaţă. Deschiderea succesiunii, aşa cum se arată la art. 954 din noul Cod civil, coincide cu momentul producerii decesului persoanei fizice, însă aceasta nu trebuie confundată cu deschiderea procedurii succesorale. Deschiderea procedurii succesorale poate fi făcută de către orice persoană interesată (care are vocaţie succesorală), fie pe cale notarială (doar dacă moştenitorii se înţeleg); fie prin promovarea unei acţiuni în instanţă. Dacă defunctul avea la data decesului copii în viaţă şi era căsătorit, atunci în conformitate cu prevederile legale în vigoare, soţul supravieţuitor moşteneşte o cotă de 1/4 din averea defunctului; iar copiii moştenesc cota de 3/4 împreună, împărţită în mod egal. Cota unui copil decedat înaintea defunctului este moştenită în mod egal de către propriii copii, aflaţi în viaţă la data decesului defunctului. Totodată, trebuie precizat că nora sau ginerele nu poate moşteni pe soacră sau pe socru, nefiind rudă, având doar o relaţie de afinitate. În materia moştenirii legale, afinitatea nu are relevanţă întrucât legea civilă recunoaşte dreptul de moştenire în baza legii doar rudelor, conform principiului legăturii de sânge între acestea. Începând cu anul 1944, legea civilă română recunoaşte un drept special de moştenire şi soţului supravieţuitor.
Pe de altă parte, legea reglementează că nimeni nu este obligat sa accepte o moştenire care i se cuvine. Prin urmare, moştenitorul are dreptul să aleagă între consolidarea titlului de moştenitor prin acceptarea moştenirii şi desfiinţarea acelui titlu prin renunţarea la moştenire.