In goana sa disperata de a majora veniturile incasate la bugetul statului, Ministerul Finantelor Publice are in vedere si impozitarea cu 16 la suta a… zilierilor, potrivit unui proiect de lege transmis spre dezbatere si adoptare Parlamentului. Este vorba despre impozitarea unor activitati cu caracter ocazional (cum ar fi cele desfasurate in agricultura, silvicultura, piscicultura, acvacultura, vanatoare si pescuit, pomicultura, dar si productii cinematografice si audiovizuale, spectacole etc). Pentru aceasta, beneficiarul lucrarilor executate ocazional de zilieri va tine evidenta acestor muncitori intr-un registru special, iar fiecare zilier va avea un carnet, care va tine loc de contract de munca. Acest carnet de zilier va fi eliberat de catre primaria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa se desfasoare activitatea sezoniera sau in care isi are domiciliul, la solicitarea beneficiarului sau a zilierului.