Potrivit Codului de procedura fiscala, in Lista contribuabililor inactivi vor fi inscrise persoanele juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica ce indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii: nu au depus nicio declaratie la doua termene de declarare consecutive (e vorba, dupa caz, de formularul 100, 102, 103, 300, 301, 390 VIES, 394); nu li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor fiscale declarative (regim derogatoriu). Sediile secundare inregistrate fiscal ale contribuabililor declarati inactivi sunt considerate inactive pe perioada in care contribuabilii care le-au infiintat raman inactivi. Evidenta contribuabililor declarati inactivi se va publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), la sectiunea „Informatii publice”. Contribuabilii declarati inactivi se reactiveaza daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii: li s-a aprobat, la cerere, trecerea in regimul derogatoriu de declarare; si-au indeplinit toate obligatiile declarative. Reactivarea contribuabililor declarati inactivi se va face incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, a Ordinului presedintelui ANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivi.