Furnizorii de retele sau de servicii publice de comunicatii sau de servicii postale care inregistreaza o cifra de afaceri ce nu depaseste echivalentul in lei a 100.000 de euro ar putea fi scutiti de obligatia achitarii tarifului de monitorizare datorat Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei( ANRCTI), potrivit unui proiect de decizie al acestei institutii. Asigurand o mai buna verificare a corectitudinii situatiilor privind cifrele de afaceri realizate, in cazul incetarii calitatii de furnizor, depuse de firme in vederea determinarii tarifului de monitorizare, proiectul de decizie al ANRCTI poate fi consultat pe adresa de e-mail consultareTanrcti.ro, tot aici persoanele interesate avand posibilitatea sa transmita observatii si propuneri pana la data de 1 august 2007.