Preotul paroh al Bisericii Sfanta Treime din Azuga, Valeriu Dobrescu, a inaintat Primãriei din localitate o cerere prin care solicitã ca iluminarea curþii lãcaºului de cult (foto) sã fie asiguratã din banii Consiliului Local. Preotul iºi argumenteazã solicitarea dand ca exemplu alte biserici de pe Valea superioarã a Prahovei, din Buºteni, Poiana Þapului sau Predeal, care beneficiazã de aceastã facilitate din partea comunitãþilor locale. Potrivit specialiºtilor Primãriei Azuga, consumul anual al instalaþiei de iluminat cu care este dotatã Biserica Sfanta Treime s-ar ridica la 3.024 de kilowaþi, ceea ce ar insemna o cheltuialã de aproximativ 1.500 de lei, bani care vor trebui prinºi in bugetul local. Potrivit preotului Dobrescu, Electrica nu va racorda instalaþia bisericii la sistemul de iluminat public panã cand Consiliul Local nu-ºi va da acordul sã suporte cheltuielile lunare cu energia electricã consumatã de instalaþie. Operaþia de racordare la reþeaua orãºeneascã va fi fãcutã, insã, pe spezele parohiei Sfanta Treime.
(I.S.)