Deoarece in urma articolului nostru de acum doua saptamani intitulat „Ilegalitati in serie comise de Primaria Sinaia la concesionarea transportului local” nu am primit niciun raspuns oficial din partea institutiei incriminate, ci doar un repros din partea primarului Vlad Oprea pentru faptul ca nu l-am consultat inainte de a publica articolul, prezentam un comunicat prin care Primaria Sinaia anunta anularea licitatiei. Exprimarea, forma si ortografia apartin institutiei emitente.

Licitatie contestata si anulata

Concesionarea serviciului de transport public local de calatori pe raza orasuluiSinaia a fost aprobata de catre Consiliul Local Sinaia, in calitate de concedent, prin HCL84/28.04.2006. La aceasta data s-a inceput procedura de atribuire aacestui serviciu, procedura care s-a desfasurat in baza legii 219/1998,deoarece hotararea era data anterior intrarii in vigoare a OUG34/2006, iar potrivit art. 298 din OUG 34/2006 procedurile de atribuire in curs de desfasurare se definitiveaza pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii acestora .
Prin Hotararea Consiliului Local Sinaia cu nr. 150/08 august 2006, a fost aprobata documentatia de licitatie si s-a constituit comisia de evaluare a ofertelor.
In faza preselectiei din data de 25.09.2006, comisia a verificat indeplinirea de catre ofertanti a conditiilor de eligibilitate, constatand ca una din cele 2 oferte depuse, este incompleta si ca urmare descalificata. Avand in vedere ca art. 24 din normele metodologice de aplicare a legii 219/1998 impune ca obligatorie participarea a cel putin 2 ofertanti la desfasurarea procedurii de licitatie, comisia a hotarat reorganizarea preselectiei pentru data de 13 octombrie 2006.
La aceasta data comisia a procedat la analizarea documentelor privind eligibilitatea, declararea celor 3 oferte depuse eligibile si intocmirea listei ofertantilor admisi la prezentarea de oferte.
In data de 03.12.2006, comisia de licitatie a procedat la evaluarea ofertelor depuse, iar pe baza criteriilor de selectie din caietul de sarcini a desemnat ofertantul castigator.
In data de 30.11.2006, Consiliul Local desemneaza membrii comisiei de solutionare a contestatiilor la licitatia privind concesionarea serviciului de transport public local pe raza orasului Sinaia.
Dupa analizarea contestatiilor depuse, comisia de solutionare numita prin hotarare a Consiliului Local si dispozitie a Primarului orasului Sinaia, a constatat ca facilitatile de la punctul13 din criteriile de selectie, din anexa 5 a HCL 150/08.08.2006, nefiind cunantificate, au generat o abordare subiectiva, drept pentru care a hotarat sa propuna Consiliului Local Sinaia, revocarea deciziei de desemnare a ofertantului castigator, anularea licitatiei si organizarea unei noi licitatii.
* * *
Datorita faptului ca aceasta explicatie ni se pare neacoperitoare pentru cumulul de nereguli semnalate si fiindca subiectul este, prin forta exemplului sau, demn de toata atentia, vom reveni asupra sa, incercand, de data aceasta, sa-l consultam si pe primarul Vlad Oprea. Cum suntem siguri ca si domnia sa stie ca, la aceasta licitatie, ambiguitatea punctului 13 a fost doar unul dintre viciile de procedura, suntem curiosi sa aflam cum poate o institutie asa de importanta sa faca atat de multe “erori”, altfel decat intentionat.
Ionut STANESCU