• 21 DE ANI DE ACTIVITATE • BILANŢ ŞI PROIECTE NOI

Societatea Culturală „Ploieşti-Mileniul III” împlineşte 21 de ani de prezenţă activă şi creatoare în cadrul comunităţii ploieştene. În toamna anului 2001, împreună cu un grup de pasionaţi cercetători din toate domeniile, am înfiinţat şi s-a legalizat această societate, asigurând, totodată, sediul şi condiţiile de funcţionare a editurii proprii.
Subliniez, înainte de toate, modul entuziast şi laborios în care s-a alăturat proiectelor noastre un număr însemnat de intelectuali, cercetători ai istoriei locale şi naţionale, autori de monografii, volume de studii şi comunicări ştiinţifice, în mijlocul cărora au venit, pe parcurs, mai mulţi tineri profesori de Istorie, dintre care cinci şi-au finalizat doctorantura cu lucrări circumscrise monografiei Ploieştilor.
Proiectul principal cu care am pornit la drum a fost realizarea celei mai ample monografii a Ploieştilor, care să valorifice marile descoperiri arheologice din ultimele decenii şi, fără a neglija legenda lui Moş Ploe, să prezentăm dezvoltarea municipiului pe toate planurile.
Totodată, un alt proiect mobilizator a fost şi este susţinerea cercetării monografice, atât la nivel municipal, cât şi judeţean.
Constituie un adevăr, care ne onorează, faptul că în cadrul Societăţii Culturale s-a creat un climat amical, de conlucrare şi de receptivitate, de dezbatere liberă şi sinceră a temelor abordate, atât în ceea ce privește lucrările editoriale, cât şi în sesiunile de comunicări ştiinţifice şi simpozioanele la nivel local şi naţional, precum şi cu prilejul numeroaselor manifestări culturale şi al lansărilor de carte, organizate în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”, Muzeul Judeţean de Istorie, Muzeul Judeţean de Artă, Societatea de Istorie, Universitatea Petrol-Gaze, Direcţia Judeţeană de Statistică, Arhivele Naţionale şi locale, Camera de Comerţ şi Industrie, IPIP, Asociaţia „Cultul Eroilor” ş.a., mai multe primării din judeţ şi altele, cărora le exprimăm întreaga noastră gratitudine.
Bilanţul cu care ne prezentăm în faţa ploieştenilor, constând în publicarea a peste 120 de volume, dovedeşte eficienţa demersului nostru, adevărul că bunele intenţii s-au transformat în fapte.
Astfel, Monografia „Marea Carte a Ploieştilor”, operă a 27 de coautori, însumând peste 3100 de pagini, bogat ilustrate, a fost publicată în trei volume şi lansată atât la Ploieşti, cât şi la Academia Română, efortul nostru fiind apreciat prin acordarea distincţiei „Meritul Academic”. Au fost publicate, de asemenea, un valoros „Dicţionar Istoric al Ploieştiului”, Catagrafia Ploieştilor de la 1838, în peste 400 de pagini, lucrarea „O cronică ploieşteană. 1825-1974”, de apreciatul cercetător Carol Nicolae Debie, rămasă în manuscris şi tipărită în patru volume, Monografia „Bisericile din Ploieşti”, prima lucrare care prezintă toate cultele, o suită de studii privind Ploieştii în timpul marilor evenimente istorice, o serie de lucrări care ilustrează calitatea Ploieştiului de „Capitală a arului negru”, istorii ale culturii şi artelor, vieţii politice de-a lungul vremii, viaţa şi opera unor personalităţi reprezentative, precum şi unele creaţii literare.
Pe plan judeţean au fost publicate unele catagrafii din secolul al XIX-lea, monografiile unor localităţi precum Puchenii Mari, Păuleşti, Trestioara, Lapoş, precum şi „Aşezări prahovene. Repere istorice”, de Ion R. Dedu, „Epoca neolitică în nordul Munteniei”, de arheologul Alin Frânculeasa, „Dicţionar istoric al judeţului Prahova”, operă a prof. Mihai Apostol, „Dicţionar geografic al judeţului Prahova”, de Gabriel Stoian etc. Bilanţul nostru cuprinde şi o inedită „Enciclopedie a imnurilor de stat ale ţărilor lumii”, de Cristian Petru Bălan, „Muntele Athos – oază a liniştii eterne. Popas în istoria şi realităţile Muntelui Sfânt”, de Gh. Marinică şi o serie de creaţii literare semnate de scriitori ploieşteni.
Ne bucură faptul că unele cărţi reprezentative au ajuns în biblioteci naţionale şi locale din Anglia, Franţa, Germania, Spania, Italia, China, Moldova, precum şi la Vatican.
Pe fondul acestei experienţe, Societatea Culturală „Ploieşti-Mileniul III” îşi continuă activitatea cu o serie de proiecte noi, precum o monografie a Ploieştilor pentru biblioteci publice şi particulare, o Carte a Ploieştilor pentru străinătate, o carte ilustrată cu principalele simboluri şi valori ploieştene pentru copii, monografii ale unor instituţii şi localităţi prahovene etc.
Iată, aşadar, pe scurt, parcursul Societăţii Culturale „Ploieşti-Mileniul III” şi, în calitate de preşedinte, adresez cele mai calde felicitări membrilor şi colaboratorilor săi, precum şi sentimente de stimă şi respect faţă de instituţiile şi personalităţile – la nivel naţional şi local, faţă de presă, care ne-au fost alături şi ne-au sprijinit în finalizarea proiectelor de interes public, exprimându-mi încrederea într-o colaborare fructuoasă şi în perioada următoare.
C. Trestioreanu,
Preşedintele Societăţii Culturale
„Ploieşti-Mileniul III”