Potrivit Inspecției Muncii, prestarea muncii în perioada de probă se desfășoară după încheierea contractului individual de muncă. Astfel, potrivit informațiilor făcute publice de către instituția menționată, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili și o perioadă de probă. Astfel, se poate conveni asupra unei perioade de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție sau de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere, cu mențiunea că verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice. ”Pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia. Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăși: 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni; 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual cuprinsă între 3 și 6 luni; 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni; 45 de zile lucrătoare în cazul salariaților încadrați în funcții de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni”, precizează Inspecția Muncii.