„Este o însuşire regească să faci bine şi să rămâi surd la insulte.”

Antistene