Luiza Rădulescu Pintilie

S-au încheiat, în urmă cu câteva zile, lucrările celei de-a 8-a Conferințe internaționale anuale ,,Law and Administrative Justice from an Interdisciplinary Perspective”, organizată de Universitatea Națională de Studii Politice și Administrație Publică (SNSPA) din București, Facultatea de Administrație Publică, Departamentul de Drept „Victor Dan Zlătescu”, în parteneriat cu Asociația Internațională de Marketing Public și Non-Profit din Spania și cu sprijinul unor importante instituții și foruri a căror activitate vizează domeniile de maximă importanță pentru orice societate ale dreptului și administrației publice- Asociația Română pentru Națiunile Unite, membră a Federației Mondiale a Asociațiilor Națiunilor Unite; Uniunea Juriştilor din România; Academia Română de Științe Juridice și Asociația Centrul de Excelență Academică din România. O ediție care, sub rigorile pandemiei, s-a desfășurat online, dar care, sub aspectul abordărilor științifice, al prezentărilor de actualitate și de perspectivă, a reușit să aşeze la aceeaşi masă, într-o simbolică apropiere de viziune şi de deschidere, generaţii diferite de specialişti din România, Spania şi Mexic, profesori şi absolvenți ai Şcolii Doctorale din cadrul SNSPA în Ştiințe Administrative și doctoranzi, reprezentanţi ai unor domenii de activitate ce-şi găsesc, în tematica abordată, puncte comune de interferenţă şi de armonizare. Cu atât mai mult cu cât toate cele şapte module organizate în cadrul conferinţei au „graniţe” clare sub aspect didactic doar, în realitate ele slujind aceleaşi principii de bază ale societăţii şi ale drepturilor membrilor săi, fie că este vorba despre capacitatea administrativă a sistemului judiciar, despre drepturile omului , despre tendinţele de dezvoltare ale administraţiei publice, despre managementul conflictelor, despre schimbările climatice şi acţiunile locale sau despre imigraţia în Europa- punct „fierbinte” pe harta europeană chiar în aceste zile.Lucrările conferinței au fost deschise de conf.univ. dr. Diana Iancu – decan al Facultății de Administrație Publică din cadrul SNSPA, în acelaşi timp director al CIVICA – Universitatea Europeană în Științe Sociale, care reuneşte opt instituţii europene de învățământ superior (din Italia, Germania, Suedia, Ungaria, Franţa, Marea Britanie şi România) din domeniul științelor sociale, cu scopul de a mobiliza și a împărtăși cunoștințele ca bun public și pentru a facilita responsabilitatea civică în Europa și nu numai. Interesant este că Universitatea Europeană în Ştiinţe Sociale – CIVICA a fost selectată de către Comisia Europeană drept una dintre universitățile europene pilot, finanțate prin programul Erasmus +, obiectivele acesteia fiind de a găsi o serie de soluţii la provocările societale complexe din patru domenii- cheie pentru prezent , dar şi pentru viitor: societăți în tranziție și crize ale pământului; provocări la adresa democrației în secolul XXI; Europa Revizuită, precum și Tehnologii bazate pe date pentru științe sociale.Organizatorul principal al întregului eveniment a fost Departamentul de Drept ,,V. Dan Zlătescu” al Facultăţii de Administraţie Publică, sub coordonarea conf. univ. dr. Mădălina Cocoșatu –director al Departamentului de Drept „Victor Dan Zlătescu” și a conf. univ. dr. Mihaela Cărăușanu- prodecan al Facultății de Administrație Publică (FAP).
Între cei care au moderat desfăşurarea lucrărilor în cadrul modulelor temnatice s-au regăsit conf.univ. dr. Diana Iancu – decan al Facultății de Administrație Publică din cadrul SNSPA, prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu -membru al Comitetului Director al Institutului Internaţional de Drept de Expresie și Inspirație Franceză, membru al Consiliului Institutului European de Drept (ELI) şi preşedinte al Asociaţiei pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM-WFUNA), precum şi conf. univ. dr. Victor Alistar, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
Păstrându-se tradiţia ediţiilor anterioare ale conferinţei, au fost prezentate şi de această dată o serie de apariţii editoriale de referinţă, printre care lucrarea „Cartea Europeană a Drepturilor Omului- 60 de ani de funcționare.Doctrină și jurisprudență actualizată și sistematizată.România- 25 de ani de jurisprudență CEDO”, semnată de președintele secției de Drept Internațional și de Drept Comparat al Academiei de Științe Juridice din România, Marin Voicu, fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, volumele „The Promise of Higher Education”- al cărui editor este conf.univ.dr . Diana Iancu și printre ai cărui autori din mediul academic internațional se regăsește prof. univ.dr Remus Pricopie-rector al SNSPA, vicepreședinte al AIU, președinte al EU- Latin America and Caribbean Permanent Academic Forum -, și „Lost in translation. Inteligenţa artificială. Covid 19. Schimbari climatice”, apărută sub coordonarea prof.univ dr. Irina Moroianu Zlătescu, în contextul cunoscutelor proiecte ale „Clubului de la Cheia Victor Dan Zlătescu” şi ale Universităţii Internaţionale de la Cheia, precum și „European Union.Under migration pressure-Past and present tendencies”, coordonat de Irina Moroianu Zlătescu şi Mădălina Cocoşatu, lucrare publicată în cadrul proiectului „EU- Diversity, Citizenship and Solidarity under Migration Pressure.From : Learning to e-Learning”, dedicat modulelor Jean Monnet.De altfel, noile direcţii de cercetare conturate în cadrul comunicărilor şi dialogului ce au dat substanţă ediţiei din acest an a conferinţei se vor regăsi în cadrul unor culegeri de texte ce vor constitui, cu siguranţă, lucrări valoroase la nivel conceptual şi aplicat pentru domeniile dreptului, administraţiei publice şi al tuturor celorlalte universuri ale societăţii cu care acestea se află în legătură.