Luiza Rădulescu Pintilie

S-au încheiat, în urmă cu câteva zile,  lucrările celei de-a 8-a Conferințe internaționale anuale ,,Law and Administrative Justice from an Interdisciplinary Perspective”,  organizată de Universitatea Națională de Studii Politice și Administrație Publică (SNSPA) din București, Facultatea de Administrație Publică, Departamentul de Drept „Victor Dan Zlătescu”,  în parteneriat cu Asociația Internațională de Marketing Public și Non-Profit din  Spania și cu sprijinul unor importante instituții și  foruri  a căror activitate vizează  domeniile de maximă importanță pentru orice societate ale dreptului și administrației publice- Asociația Română pentru Națiunile Unite, membră a  Federației Mondiale a Asociațiilor Națiunilor Unite; Uniunea Juriştilor din România; Academia Română de Științe Juridice și Asociația Centrul de Excelență Academică din România. O ediție care, sub rigorile pandemiei, s-a desfășurat online, dar  care, sub aspectul abordărilor științifice, al prezentărilor de actualitate și de perspectivă, a reușit să  aşeze la aceeaşi masă, într-o simbolică apropiere de viziune şi de deschidere, generaţii diferite de specialişti din România, Spania şi Mexic, profesori şi  absolvenți ai Şcolii Doctorale din cadrul SNSPA în Ştiințe Administrative  și doctoranzi, reprezentanţi ai unor domenii de activitate  ce-şi găsesc, în tematica abordată, puncte comune de  interferenţă şi de armonizare. Cu atât mai mult cu cât toate cele şapte module organizate în cadrul conferinţei au „graniţe” clare sub aspect didactic doar, în realitate ele slujind aceleaşi principii de bază ale societăţii şi ale drepturilor membrilor săi, fie că este vorba despre capacitatea administrativă a sistemului judiciar,  despre drepturile omului ,  despre tendinţele de dezvoltare ale administraţiei publice,  despre managementul conflictelor, despre   schimbările climatice şi acţiunile locale sau   despre imigraţia în Europa- punct „fierbinte” pe harta europeană chiar în aceste zile.

Lucrările conferinței au fost deschise de   conf.univ. dr. Diana Iancu – decan al  Facultății de Administrație Publică  din cadrul  SNSPA,  în acelaşi timp director al  CIVICA – Universitatea Europeană în Științe Sociale, care reuneşte opt instituţii europene de învățământ superior  (din Italia, Germania, Suedia, Ungaria, Franţa, Marea Britanie şi România) din domeniul științelor sociale, cu scopul de a  mobiliza și a împărtăși cunoștințele ca bun public și pentru a facilita responsabilitatea civică în Europa și nu numai. Interesant  este că Universitatea Europeană în Ştiinţe Sociale – CIVICA a fost selectată de către Comisia Europeană drept una dintre universitățile europene pilot,  finanțate  prin programul Erasmus +,  obiectivele acesteia fiind de a găsi o serie de soluţii la  provocările societale complexe   din patru domenii- cheie pentru prezent , dar şi pentru viitor: societăți în tranziție și crize ale pământului; provocări la adresa democrației în secolul XXI; Europa Revizuită,  precum și Tehnologii bazate pe date pentru științe sociale.

Organizatorul principal al  întregului eveniment a fost Departamentul de Drept ,,V. Dan Zlătescu” al Facultăţii de Administraţie Publică, sub coordonarea  conf. univ. dr. Mădălina Cocoșatu –director   al  Departamentului de Drept „Victor Dan Zlătescu” și  a conf. univ. dr. Mihaela Cărăușanu- prodecan al Facultății de Administrație Publică (FAP).

Între cei care au moderat desfăşurarea  lucrărilor în cadrul modulelor temnatice s-au regăsit conf.univ. dr. Diana Iancu – decan al  Facultății de Administrație Publică  din cadrul  SNSPA,   prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu -membru al Comitetului Director al Institutului Internaţional de Drept de Expresie și Inspirație Franceză,  membru al Consiliului  Institutului European de Drept (ELI) şi  preşedinte al Asociaţiei pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM-WFUNA),  precum şi  conf. univ. dr. Victor Alistar, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Păstrându-se tradiţia ediţiilor anterioare ale conferinţei, au fost prezentate şi de această dată o serie de apariţii editoriale de referinţă, printre care  lucrarea „Cartea Europeană a Drepturilor Omului- 60 de ani de funcționare.Doctrină și jurisprudență  actualizată și  sistematizată.România- 25 de ani de jurisprudență CEDO”, semnată de președintele secției de Drept Internațional și de Drept Comparat al Academiei de Științe Juridice din România,  Marin Voicu,  fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului,  volumele „The Promise of Higher Education”-  al cărui editor este  conf.univ.dr . Diana Iancu  și printre ai  cărui  autori  din mediul academic internațional se regăsește prof. univ.dr Remus Pricopie-rector al SNSPA,   vicepreședinte al AIU, președinte al  EU- Latin America and Caribbean Permanent Academic Forum -,  și  „Lost in translation. Inteligenţa artificială. Covid 19. Schimbari climatice”, apărută sub coordonarea  prof.univ dr. Irina Moroianu Zlătescu, în contextul cunoscutelor proiecte  ale „Clubului de la Cheia Victor Dan Zlătescu” şi ale Universităţii Internaţionale de la Cheia,   precum și  „European Union.Under migration pressure-Past and present tendencies”, coordonat de  Irina Moroianu Zlătescu şi Mădălina Cocoşatu, lucrare publicată în cadrul proiectului „EU- Diversity, Citizenship and Solidarity under Migration Pressure.From : Learning to e-Learning”, dedicat modulelor Jean Monnet.De altfel, noile direcţii de cercetare conturate în cadrul   comunicărilor şi dialogului  ce au dat substanţă ediţiei din acest an a conferinţei  se vor regăsi în cadrul unor  culegeri de texte ce vor constitui, cu siguranţă,  lucrări valoroase la nivel conceptual şi aplicat  pentru domeniile dreptului, administraţiei publice şi al tuturor celorlalte  universuri ale societăţii  cu care acestea  se află în  legătură.