• Hârburile care nu sunt revendicate ajung la fier vechi

N.D.

Fie că au achiziționat un alt autoturism, fie că au amânat reparația mașinii mai vechi, cert este că și în Ploiești se pot vedea destule autovehicule abandonate pe domeniul public ori în diverse zone ale orașului. Confirmarea a venit și de la reprezentanții Societății de Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești, potrivit cărora atât anul acesta, cât și anul trecut au fost luate ”pe sus”, în adevăratul sens al cuvântului, sute de hârburi care ajunseseră pradă ruginii pentru că nu mai fuseseră mișcate din loc. Astfel, dacă în cursul anului 2020 au fost identificate 581 de autovehicule, încadrate în categoria mașini abandonate/fără stăpân, parcate pe domeniul public al municipiului, anul acesta, din ianuarie și până la jumătatea lunii octombrie au fost identificate deja 573 de mașini. Potrivit reprezentanților SGU Ploiești, anul acesta, 23 de autovehicule au fost ridicate de către angajații societății și au fost depozitate în perimetrul parcului special amenajat și administrat de societate, din strada Drăgănești nr.9. Procedurile de ridicare a mașinilor abandonate/fără stăpân de pe domeniul public și de blocare a celor parcate neregulamentar sunt puse în aplicare în conformitate cu prevederile adoptate de legislativul local, respectiv HCL nr.214/2015 completată cu HCL nr.496/2019. Proprietarii care doresc să-și recupereze autovehiculele abandonate, după transportarea acestora în parcul special amenajat al SGU Ploiești, trebuie să depună o solicitare în acest sens, la registratura societății, atașând copiile documentelor care dovedesc deținerea autovehiculului. În urma solicitării, se vor calcula toate costurile implicate în activitatea de ridicare, transport, expertizare și depozitare, așa cum sunt menționate în hotărârile menționate, după achitarea acestora proprietarul putând intra în posesia autovehiculului. ”Agentul constatator va întocmi o fișă pentru fiecare vehicul ridicat, în care va înscrie cheltuielile aferente cu privire la inventariere, expertizare, ridicare, transport, depozitare în parcul special amenajat, ridicare și transport la o unitate specializată în vederea valorificării. Pentru aceste operațiuni sunt stabilite următoarele tarife: constatare – afișare pe caroseria vehiculului a somației de ridicare și întocmire proces verbal: 17,78 lei fără TVA/oră; deplasare autoplatformă PH 09 TLZ pentru ridicare vehicule abandonate sau fără stăpân : 66,25lei fără TVA/oră; deplasare autoplatformă PH 35 ADP pentru ridicare vehicule abandonate fără stăpân: 52,09 lei fără TVA/oră; inventariere: 40,32lei fără TVA/vehicul; expertizare: 40,32 lei fără TVA/vehicul; depozitare: 5,04 lei fără TVA/zi/vehicul. Devizele întocmite pentru efectuarea acestor operațiuni vor fi înaintate proprietarului sau deținătorului legal, în urma cererii de restituire și vor fi încasate la casieria SGU”, se arată în prevederile hotărârii menționate.
Mașinile abandonate/fără stăpân care rămân nerevendicate de către proprietari sunt valorificate de către SGU Ploiești, în perioada 1 ianuarie 2020 până la jumătatea lunii octombrie a.c. fiind valorificate – adică la fier vechi – 68 de autovehicule din această categorie. Conform informațiilor primite de la SGU Ploiești, în decursul anului 2020, măsura de blocare a autovehiculelor parcate neregulamentar pe domeniul public a fost dispusă pentru 6.384 mașini, iar în 2021, de la începutul anului și până la jumătatea lunii octombrie, pentru 5.017 mașini. Tariful de deblocare este de 110 lei pentru autovehiculele parcate neregulamentar pe domeniul public și de 200 lei pentru cele parcate pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități.