Prin intermediul unui comunicat de presă, Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Prahova a ținut să aducă la cunoștința persoanelor asigurate o serie de reglementări aflate în vigoare. Astfel, potrivit reprezentanților instituției menționate, urmare a modificării O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi a Normelor de aplicare, aprobate prin Ordinul 15/1311/2018, începând cu data de 01.08.2021, medicii care au încheiată convenţie pentru eliberarea de concedii medicale au obligaţia să întocmească un plan de urmărire a evoluţiei bolii pentru concediile medicale acordate pentru incapacitate temporară de muncă. ”Medicul de familie poate acorda în prima etapă concediul medical pentru maximum 4 zile calendaristice. În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă, incapacitate constatată pe baza evaluării răspunsului la tratamentul iniţial şi/sau a rezultatului analizelor de laborator, a investigaţiilor funcţionale şi/sau imagistice recomandate, acesta poate elibera certificatul de concediu medical în continuare până la o durată maximă cumulată de 7 zile pentru un episod de boală. Numărul maxim de zile calendaristice de concediu medical, acordate anual de către medicul de familie pentru incapacitate temporară de muncă, este de 28. Pentru concediile medicale eliberate pentru urgenţe medico-chirurgicale, neoplazii/SIDA, tuberculoză, boli cardiovasculare, pentru bolile infectocontagioase din grupa A şi pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, medicii prescriptori nu au obligaţia întocmirii planului de urmărire a evoluţiei bolii . În această situaţie, concediile medicale acordate de către medicii de familie pentru urgenţe medico-chirurgicale nu vor fi supuse prevederii de acordare în minimum două etape şi maximum 4 zile pentru prima etapă”, se arată în documentul transmis de CAS Prahova.