Sfinţii Mucenici Tarah, Prov şi Andronic au vieţuit în vremea împăratului Diocleţian (284-305) şi au murit pentru că au refuzat închinarea în faţa idolilor. Tarah s-a născut în Claudiopolisul Siriei, Prov a fost din Perga Pamfiliei, iar Andronic a fost fiul unui cetăţean de mare vază din Efes. După ce au fost torturaţi în mai multe cetăţi, au fost aruncaţi în faţa fiarelor împreună cu câţiva criminali. Fiarele i-au sfâşiat pe criminali, în vreme ce sfinţii au ieşit nevătămaţi. În urma acestei minuni, mulţi cetăţeni au primit credinţa în Hristos. Ei au fost ucişi de soldaţi la porunca proconsulului Numerian Maximus.
Deşi trupurile acestora au fost amestecate cu cele ale criminalilor, Dumnezeu le-a descoperit unor creştini în chip minunat care sunt trupurile martirilor – trei lumânări s-au arătat deasupra trupurilor acestora. Astfel, cei trei mucenici au fost îngropaţi cu cinste. La Biserica Memorială Mihai Viteazul din Alba Iulia se află părticele din moaştele Sfinţilor Prov, Tarah şi Andronic.