Sfântul Proroc Ioil a trăit cu 800 de ani înainte de naşterea lui Hristos. A fost fiul lui Fanuil, din tribul Ruben. A vestit durerile care se vor abate asupra lui Israel, inclusiv robia babiloniană. A dat sfaturi pentru post, ca fiind cel mai bun mijloc prin care Dumnezeu se face milostiv.Tot el este cel care a vestit şi pogorârea Sfântului Duh asupra Sfinţilor Apostoli şi asupra creştinilor: „Vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul, şi fiii şi fiicele voastre vor profeţi, bătrânii voştri visuri vor visa, iar tinerii voştri vedenii vor vedea. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi vărsa Duhul Meu… Oricine va chema numele Domnului se va izbăvi” (3, 1-2, 5). Sfântul Ioil a prorocit şi descris şi Ziua Înfricoşatei Judecăţi. A trecut la cele veşnice la adânci bătrâneţi.