Compania de ecologizare industrială Ecomaster Servicii Ecologice anunță astăzi că a investit 100.000 de Euro în achiziționarea unui set de echipamente de ultimă generație, pentru monitorizarea emisiilor și a mirosurilor din zona Ariceștii Rahtivani, Prahova, în sprijinul comunității locale.

Echipamentele includ două analizoare de calitate a aerului, cu senzori pentru particule de praf și pulberi, monoxid de carbon, dioxid de azot și sulf,  benzen, toluen, xilen, hidrogen sulfurat, amoniac și compuși organici volatili, pentru a determina în timp real și a gestiona cu exactitate orice posibile sesizări privind mirosurile, provenite din comunitatea locală.

Acestea sunt dotate, fiecare, cu: o stație meteo proprie pentru determinarea temperaturii, direcției preponderente a vântului, presiunii atmosferice; un panou fotovoltaic ce asigură independența energetică, software de monitorizare și analiză a valorilor inregistrate, raportare și cartografiere; olfactometru portabil cu software pentru monitorizarea și analiza dispersiei mirosurilor.

Pentru a asigura informarea corectă, accesibilă, în timp real, a locuitorilor, toate datele înregistrate de cele două dispozitive de analiză vor fi în permanență publice. Reprezentanții Ecomaster deja solicită formal acordul primăriei Ariceștii Rahtivani pentru afișarea rezultatelor pe panourile electronice existente în Târgșoru Nou și Stoenești. În cazul în care, din motive independente de Ecomaster afișajul nu se va putea realiza pe panourile existente, compania va comunica proactiv, de două ori pe săptămână, rezultatele, la avizierele primăriilor și, în permanență, pe www.ecomaster.ro. Orice amplasare a dispozitivelor de măsurare sau afișaj va fi efectuată exclusiv odată cu primirea autorizațiilor necesare, de la primăria responsabilă.

Pana la definirea modului de afișare, Ecomaster va informa publicul prin publicarea informațiilor la avizierele din satele interesate.

Mai mult decât atât, în spiritul responsabilității proactive față de locuitorii din regiune, începând din luna februarie 2021 și până în prezent, Ecomaster derulează o campanie permanentă de evaluare a calității aerului, în cele două localități menționate.

Punctele de prelevare a probelor au fost amplasate pe direcția vântului și au fost poziționate cât mai aproape de zona de activitate a companiei. Ecomaster monitorizează permanent prezența potențialilor poluanți nocivi precum dioxidul de sulf, dioxidul de azot, amoniacul, hidrogenul sulfurat, benzenul sau compușii organici volatili care, în afara parametrilor normali, ar putea afecta sănătatea populației. Demersul sprijină procesul de combatere a poluării aerului şi de prevenire a oricărui potențial disconfort.

Determinarile realizate de către laboratorul tert acreditat ISO 17025 Balint Analitika Kft din Ungaria arată că toate valorile inregistrate sunt considerabil sub limitele admisibile impuse de legislația în vigoare

  Concentrația maximă determintată în perioada 16.02-31.08 2021 [µg/m3]
Parametru Benzen Dioxid de azot Dioxid de sulf Amoniac Hidrogen sulfurat
Târgșorul Nou 2,87 11,09 3,61 1,3 1,53
Stoienești 3,45 11,04 3,26 1,6 1,97
Valoarea Limită Admisibilă conform STAS 12574-87, media zilnică 800 100 125 100 8
Valoarea Limită Admisibilă conform Legea 104/2011, media anuală 5 40  –  –  –

Pe întreaga perioadă a monitorizării, de la începutul activității Ecomaster în acest punct de lucru și până în prezent, toate determinările efectuate asupra indicatorilor de mediu – apă subterană, aer și sol, în conformitate cu cerințele Autorizației Integrate de Mediu, dar și suplimentar acestora, s-au situat sub valorile limită prevăzute de legislația specifică.

Încă de la înființarea punctului de lucru din Ariceștii Rahtivani, Ecomaster monitorizează anual toți parametrii de impact, conform cerințelor impuse de Autorizația Integrată de Mediu. Rezultatele analizelor sunt și au fost mereu conforme, ținute sub stricta supraveghere a departamentului de mediu Ecomaster și raportate în permanență autorităților, la nivel național.

Ecomaster derulează, proactiv, toți pașii necesari și ia măsurile preventive pentru a se asigura că impactul activităților pe care le derulează este minim, permanent sub limitele legale, iar populația din proximitatea punctelor de activitate nu are nivelul de confort afectat în niciun mod. Pentru informații suplimentare, accesați www.ecomaster.ro.