V.Stoica

Proba scrisă la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director sau director executiv al unităților de învățământ preuniversitar a constat într-un test grilă, cu întrebări care au pus problema eficienței unui asemenea examen pentru a găsi directori de școli, de licee sau de grădinițe. „Prin ce se aseamănă catalogul și carnetul de note? a. amândouă arată situația școlară a elevului b. în amândouă se scrie cu pixul c. unul e comun, celălalt e personal d. amândouă sunt folosite în mediul academic ” sau „Prin ce se aseamănă manualul și culegerea? a. amândouă conțin exerciții b. amândouă se pot răsfoi c. amândouă sunt structurate pe capitole d. amândouă reprezintă suport de studiu pentru elev ” au fost două dintre întrebările testului grilă pe care au fost nevoiți să îl rezolve candidații. Cu toate acestea, conform rezultatelor publicate pe pagina oficială a Inspectoratului Școlar Județean Prahova, nu a existat nicio notă maximă în urma acestui concurs.
Practic, 9,2 a fost cea mai mare notă obținută la proba scrisă de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director sau director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar prahovene, desfășurat vineri, 15 octombrie 2021, la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” din Ploiești. La polul opus, pe de altă parte, s-au aflat cadre didactice – aspirante la posturi de conducere în școli sau licee – care nu numai că nu au obținut nota 7,00, necesară pentru a fi admise, ci au obținut note extrem de mici: 4,2 sau 4,4!
Conform Inspectoratului Școlar Județean Prahova, la concurs au fost înscriși 317 candidați, dintre care 316 titulari din județul Prahova și un candidat titular în alt județ. Au absentat 11 candidați, dintre aceștia 5, aflați în izolare, fiind amânați. Candidații aflați în izolare vor susține proba scrisă pe data de 28 octombrie 2021, într-o sesiune specială. Contestațiile s-au putut depune la registratura Inspectoratului Școlar Județean Prahova, din Ploiești, strada Democrației, nr.35, în zilele de 16 și 17 octombrie 2021, urmând să fie făcute publice și rezultatele după rezolvarea contestațiilor.