În cazul pierderii, deteriorării, furtului permisului auto sau schimbării numelui posesorului înainte de expirarea termenului de valabilitate se eliberează un duplicat.
Documente necesare pentru eliberarea unui duplicat:
1) Cererea solicitantului care se obține și se completează în format electronic la ghișeu (împreună cu declarația de furt/pierdere, după caz);
2) Actul de identitate al solicitantului, original şi copie;
3) Dovada de plată a contravalorii permisului de conducere – 89 lei;
4) Permisul de conducere în original (în cazul motivului deteriorare).
Duplicatul se eliberează pe perioada de valabilitate a documentului preschimbat.
Cererea pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere se depune personal de către titular la oricare serviciu public comunitar regim premise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.
Cererea pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere emis după data de 1 ianuarie 2009, însoțită de celelalte documente, poate fi transmisă și prin corespondență, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior. Permisul se ridică , personal de titular, de la serviciul public comunitar menționat de solicitant în cerere. Cererea pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere emis după data de 1 ianuarie 2009, însoțită de celelalte documente, poate fi transmisă și prin poșta electronică pe adresa de e-mail a serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior.