Sfinţii Mucenici Eutropiu şi Cleonic au fost fraţi şi prieteni cu Vasilisc, nepotul Sfântului Teodor Tiron. Cei trei ajung în închisoare pentru că nu au renunţat la credinţa în Hristos. Se aveau unul pe altul ca nişte fraţi. Deveniseră rude în Hristos.
Asclepiodot, conducătorul oraşului Amasea, va încerca să-l ademenească pe Eutropie mai întâi prin invitaţia la o recepţie bogată, pe care Sfântul o va refuza , iar mai târziu prin oferirea unei sume de bani, pe care Eutropie a refuzat-o amintindu-i guvernatorului că, din cauza arginţilor, Iuda şi-a pierdut sufletul. Ighemonul, văzând că nu reuşeşte să-l facă pe Eutropiu să aducă jertfă zeilor, le va cere lui Cleonic şi Vasilisc acest lucru. Însă, aceştia au răspuns: „Precum crede fratele nostru Eutropiu, cel întărit pe piatra credinţei în Iisus Hristos, astfel şi noi credem şi ne întărim în Tatăl şi în Fiul şi în Sfântul Duh. Şi, precum Eutropiu pătimeşte pentru Hristos, aşa şi noi împreună cu dânsul voim a pătimi. Că nu va putea diavolul să ne despartă pe noi, pe care ne-a însoţit Hristos cu sfânta credinţă şi cu dragostea Sa”. Pentru acestă mărturisire vor fi supuşi la multe chinuri.
După mai multe tentative de corupere, cei trei nu au renunţat la credinţa în Hristos, fapt pentru care Sfinţii Eutropiu şi Cleonic au fost crucificaţi în oraşul Pontine Amasea (Asia Mică) pe 3 martie 308. Trupul Sfântului Eutropiu a fost luat de Velonic, uns cu mir şi dus într-un sat, departe ca la optsprezece stadii de la cetate, iar trupul Sfântului Cleonic a fost luat de Conit şi dus în satul Chima. Sfântul Vasilisc a fost executat mai târziu, pe 22 mai, în oraşul Komana.