Sfânta Muceniţă Evdochia era originară din cetatea Heliopolis, din provincia Liban (Frigia), şi a trăit în timpul împăratului Traian. O bună parte a vieţii şi-a petrecut-o în desfrânare, agonisind o avere însemnată. Schimbarea sa lăuntrică s-a petrecut în chip minunat, datorită monahului Gherman. În urma convorbirilor duhovniceşti cu acesta, Evdochia a luat hotărârea de a primi Botezul. După ce a fost botezată de către Teodot, episcopul cetăţii, ea şi-a împărţit toată averea săracilor, apoi s-a călugărit. În mănăstire s-a dăruit celei mai aspre vieţuiri, în desăvârşită ascultare, în posturi, privegheri şi rugăciuni. Nu după mult timp, obştea mănăstirii a cerut-o stareţă. Pentru pocăinţa sa adâncă, Dumnezeu a învrednicit-o cu darul învierii morţilor. Cuvioasa a dobândit moarte mucenicească în timpul persecuţiei din vremea lui Vincenţiu, conducătorul cetăţii Heliopolis.