Luiza Rădulescu Pintilie

 

Puţin înainte de a se fi încheiat anul trecut,  sub rigorile şi limitările impuse de pandemia de coronavirus , care a mutat organizarea manifestărilor ştiinţifice  şi culturale în spaţiul on line, s-au  desfăşurat, în continuarea unei frumoase şi valoroase tradiţii, cursurile  Universităţii Internaţionale de la Cheia- ajunsă la cea de-a 26-a ediţie, în organizarea Clubului de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, în colaborare cu Secţia de Drept Internațional a Academiei de       Ştiinţe Juridice din România-(ASJR), Asociația pentru Națiunile Unite din România-(ANUROM), reprezentată de preşedintele ANUROM, prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu, ministrul plenipotențiar Florin Emeric Saghi- vice președinte ANUROM, asociație membră a Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite, Centrul Transdisciplinar de  Drepturile Omului(CTDO) din SNSPA şi Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România(UZPR),cu participarea unor membri ai Institutului de Drept european (ELI) și ai Institutului Internațional de Drept de Expresie și Inspiraţie Franceze-(IDEF). Manifestarea a  avut  loc în contextul împlinirii a  75 de  ani de la crearea ONU, a 65 de ani de când România este membră a acestei organizații mondiale și a 70 ani de la adoptarea Convenţiei europene a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.  Pe agenda reuniunii s-au aflat teme de maximă actualitate , vizând  evoluția dreptului internațional, cu exemplificări din domeniul dreptului internațional al drepturilor omului de la adoptarea Cartei ONU până azi ,  subliniindu-se  rolul pe care îl joacă în prezent bunele practici în elaborarea de noi standarde şi  evidențiindu-se  problematica prioritară a  ONU în secolul al- XXI-lea:  menținerea păcii și securității, protecția drepturilor omului, furnizarea de ajutoare umanitare, educația, migrația, promovarea dezvoltării durabile ,garantarea dreptului internațional, schimbările climatice etc. A fost evidenţiată, de asemenea, în acord cu tematica  abordată recent de  Adunarea  Generală ONU,  importanţa cooperării între ONU și organizațiile regionale, cu accent   pe  necesitatea întăririi capacităților democratice, apărarea  valorilor democratice şi a  drepturilor omului, buna vecinătate,  elaborarea  de programe şi proiecte în domenii prioritare precum securitatea, drepturile omului, protecția mediului. În acest cadru şi- a găsit locul potrivit şi prezentarea   publicaţiei  academice ,,Globalizarea societății, Globalizarea Dreptului”, ce reuneşte articole semnate   de  prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu- membru titular al Academiei de Științe Juridice din România și al Academiei Internaționale de Drept Comparat de la Haga ;prof. univ.dr. Ioan Alexandru, prof. univ.dr. Magda Jianu, conf. univ. dr. Mădălina Cocoșatu, conf. univ. dr. Constanța Matușescu, conf. univ. dr. Mihaela Elena Fodor, prof. drd. Roxana Elena Vișan, ideile , consideraţiile şi argumentaţiile ştiinţifice de înalt  nivel ale acestora  contribuind în  mod  real la evoluția modelelor de bune practici în domeniul dreptului, al științelor administrative şi sociale,  ca o constantă a plusvalorii pentru întreaga societate academică.Lăsând deschis dialogul spre  viitoarele  ediţii ale Universităţii Internaţionale de la Cheia, cu speranţa că ele vor putea fi organizate în  condiţii de normalitate, ediţia  recentă s-a încheiat reafirmând mesajul încărcat de speranță şi  încredere al secretarului general al ONU, Antonio Guterres: „Împreună, să facem pace între noi, cu natura, să abordăm criza climatică, să oprim răspândirea COVID-19 și să facem din 2021 un an al vindecării, al  însănătoșirii”.