Sfântul Apostol Timotei s-a născut din tată păgân elin şi din mamă de neam evreu. Originar din cetatea Listra, Sfântul Timotei a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel. În Listra erau cinstiţi în mod deosebit zeii păgâni Zeus şi Hermes, în ale căror temple erau prezenţi foarte mulţi preoţi care aduceau jertfe neîncetat.
Din Faptele Apostolilor aflăm că Sfântul Apostol Pavel ajunge împreună cu Barnaba în Listra, unde va tămădui un şchiop din pântecele maicii sale. În urma acestei minuni, mama lui Timotei îl găzduieşte în casa sa, şi-l dăruieşte pe fiul ei lui Pavel, ca dar pentru binecuvântarea adusă în cetatea ei.
Timotei este numit de Sfântul Apostol Pavel „adevărat fiu al credinţei”. L-a însoţit pe acesta în călătoriile misionare din Frigia, Galaţia şi Misia, în oraşele Troa, Filipi şi Berea, la Atena.