N.Dumitrescu

Potrivit reprezentanților Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Prahova, la nivelul județului sunt și persoane care primesc rentă viageră agricolă. ”În ceea ce privește renta viageră, perioada primirii dosarelor, conform Legii 247/2005, a fost între anii 2005 – 2009. Conform OG nr. 17/ 2010, posibilitatea primirii de noi rentieri a fost suspendată. Preluarea rentei viagere agricole de către APIA Prahova a fost realizată în luna aprilie 2011 pentru un număr de 1.348 rentieri activi. La vizările efectuate în anul 2020, în perioada 01.03 – 31.08.2020, numărul rentierilor care au solicitat vizarea carnetelor a fost de 805 persoane, dintre care 737 cu terenuri în județul Prahova. Îndatoririle rentierilor constau în actualizarea oricărei modificări intervenite în situația juridică a terenurilor înscrise la renta viageră, respectiv modificări de contracte, înstrăinarea terenurilor, dobândirea de terenuri noi, precum și vizarea carnetelor anual, în perioada 01 martie – 31 august a anului în curs, plata efectuându-se pentru anul anterior”, ne-a precizat conducerea APIA Prahova. Referitor la drepturile bănești, s-a făcut precizarea că rentierii beneficiază de 50 euro/ ha pentru terenurile arendate, respectiv 100 euro/ ha pentru terenurile înstrăinate, curs calculat la cursul mediu în lei din anul pentru care se face plata. Pentru a obţine banii pentru renta viageră agricolă aferentă anului 2019, rentierii agricoli s-au putut prezenta pentru obţinerea vizei anuale până la 31 august 2020, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare centru judeţean al APIA. Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.
Renta viageră agricolă se acordă persoanelor care au dobândit calitatea de rentier agricol până la data de 31.12.2009. Obiectul rentei viagere agricole îl constituie terenurile cu destinaţie agricolă situate în extravilan, așa cum sunt definite în Legea fondului funciar. Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care a înstrăinat sau a arendat terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori a încheiat acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor din Legea pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar, având siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat. Renta viageră agricolă este personală, netransmisibilă şi încetează la data decesului rentierului agricol.