N. D.

Având în vedere desfășurarea procesului electoral pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 6 decembrie, autoritățile locale din cel de-al doilea municipiu al Prahovei – Câmpina – fac apel la locuitorii care au actele de identitate expirate să intre în legalitate. Concret, persoanele cu drept de vot sunt așteptate, în vederea obținerii unui nou act de identitate, să se prezinte la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei din Câmpina, situat pe Bd. Culturii nr.27, în vederea depunerii cererii pentru eliberarea cărții de identitate și a preluării imaginii titularului, susținută de documentele prevăzute de legislația în vigoare privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. Sunt așteptați la serviciul menționat cei care se regăsesc în următoarele situații: cartea de identitate este expirată ori a fost pierdută, furată sau deteriorată. În vederea eliberării unui nou document este necesar să fie prezentate următoarele acte: actul de identitate expirat; certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă (după caz), certificat de deces al soțului /soției decedat /decedate, în cazul soțului supraviețuitor, toate în original și copie xerox; certificate de naștere ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani, după caz, original și copie xerox; documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (în cazul persoanelor care locuiesc în comunele din jurul municipiului Câmpina este necesară adeverință de rol, care să fie valabilă în termen de 30 de zile de la eliberare) sau după caz dovada adresei de reședință în original și copie xerox, fiind necesară prezența titularului spațiului de locuit, chitanța din care să reiasă achitarea taxei de 7 lei, reprezentând contravaloarea actului de identitate. Persoanele care au împlinit 18 ani și care nu sunt în posesia cărții de identitate vor prezenta, pe lângă actele menționate anterior, și următoarele documente: declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori fotografia atașată cererii, aparține solicitantului; fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului, obligatorii la eliberararea pentru prima oară a actului de identitate, realizată de reprezentanții poliției de la locul de domiciliu sau reședință al acestuia; documentul cu care se face dovadă adresei de domiciliu, original și copie, cu precizarea că declarația prevăzută mai sus se dă în prezența personalului serviciului care primește cererea de eliberare a actului de identitate. Programul de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei din Câmpina în săptămâna 30.11 – 6.12 este următorul: 30 noiembrie și 1 Decembrie – închis, 2 decembrie – între orele 8.00- 18.00, 3 decembrie, între orele 8.00- 16.30, 4 decembrie, între orele 8.00 – 14.00, 5 decembrie, între orele 8.00 -16.00. Duminică, 6 decembrie, în ziua votului, va fi deschis în intervalul orar 7.00 – 21.00.
Pentru situații deosebite, persoanele interesate se pot adresa serviciului menționat și telefonic, la numerele 0244/336134, interior 221 sau 0244/333351.