N. D.

Prin intermediul unui comunicat de presă transmis ieri, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova reaminteşte angajatorilor prahoveni că zilele de 30 noiembrie – Sfântul Andrei – și 1 Decembrie – Ziua Națională a României – sunt declarate, potrivit Codului Muncii, zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Potrivit instituției menționate, de la interdicţia de a munci în zilele de sărbătoare legală sunt exceptaţi salariaţii din unităţile sanitare şi cele de alimentaţie publică, în scopul asigurării asistenţei sanitare şi, respectiv, din sectorul aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de strictă necesitate. De asemenea, această excepție se aplică și în cazul locurilor de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.
”Salariaţilor care lucrează în domeniile de activitate şi locurile de muncă amintite anterior li se asigură de către angajator compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru”, se arată în documentul transmis de ITM Prahova.
Atrăgând atenţia asupra faptului că nerespectarea dispoziţiilor Codului Muncii privind activitatea în zilele de sărbătoare legală constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, reprezentanții ITM Prahova încurajează salariaţii ale căror drepturi în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă nu sunt respectate să se adreseze instituţiei, cu indicarea tuturor elementelor necesare pentru identificarea în timp util şi corectarea cu celeritate a abaterilor de la normele în vigoare.