Sfinţii Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont au trăit în timpul împăratului Probus (276-282), un persecutor al creştinilor. Ei au sosit în Antiohia în toiul unui festival păgânesc, când se aduceau jertfe zeului Apolo.
Pentru că nu au participat la aducerea jertfelor, au fost judecaţi, torturaţi şi aruncaţi în temniţă. Trofim şi Dorimedont au fost decapitaţi, iar Savatie şi-a dat duhul în temniţă.