Administraţia judeţeană intenţionează achiziţia clădirii pentru a reloca Muzeul ”I.L. Caragiale”

N. Dumitrescu

Clădire devenită simbol al orașului și datorită faptului că, de-a lungul zecilor de ani, aici și-au unit destinele foarte multe cupluri, Casa Căsătoriilor din Ploiești, rămasă în paragină, a fost, de câteva ori, pe agenda autorităților din fostele mandate, fie locale, fie județene, pentru a fi readusă la viață ! Niciuna dintre inițiative însă nu s-a concretizat, din diverse motive, inclusiv orgolii politice, iar trecerea timpului a afectat și mai mult construcția, unicitatea și strălucirea clădirii fiind distruse, la propriu, de soare și precipitații, știrbind din frumusețea casei care era, pe vremuri, mândria Bulevardului cu castani. Ideea de a fi readusă în patrimoniului orașului, într-o formă sau alta, nu a fost însă abandonată total, o inițiativă în acest sens fiind analizată și supusă votului în legislativul județean, în cadrul ședinței desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute. Concret, administrația județeană intenționează să achiziționeze fosta ,,Casă a căsătoriilor” pentru a reloca una dintre secțiile Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova. Este vorba despre Muzeul ”Ion Luca Caragiale” din Ploiești, care mai poate funcționa în actualul sediu, de pe strada Kutuzov, doar până în anul 2024, întrucât clădirea a fost retrocedată moștenitorilor foștilor proprietari. Prin votul din plenul ședinței menționate, s-a aprobat constituirea unei comisii – formată din patru consilieri județeni și condusă de către unul dintre cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Prahova – care va analiza și va demara discuțiile privind posibilitatea achiziționării emblematicei clădiri de pe Bulveardul Independenței din Ploiești. Se așteaptă și expertiza evaluatorului, iar dacă va fi cumpărată, clădirea urmează să fie reabilitată cu bani europeni, Consiliul Județean Prahova urmând să întocmească un proiect care să se încadreze în cerințele programelor de finanțare europene pe axa reabilitării patromoniului cultural. Prin acest demers, administrația județeană intenționează să promoveze cultura, dar și arhitectura prahoveană, punând în valoare un edificiu reprezentativ pentru Ploiești și pentru județul Prahova. De altfel, Consiliul Județean Prahova a mai reabilitat și modernizat clădiri importante din oraș, unde în prezent se află Muzeul Ceasului sau Muzeul Petrolului, unice în România. 

Proiectul de hotărâre ce vizează constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare a oportunității achiziționării imobilului situat în Ploiești, Bd. Independenței nr. 15 – fosta „Casă a căsătoriilor”- a fost inițiat de către președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader. Proiectul a fost aprobat, iar comisia – din care fac parte consilierii județeni casa casatoriilor Ploiesti 1Gheorghe Necula, Adrian Tomoșoiu, Rareș Enescu, Nicușor Răducanu – va fi condusă de către Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului Judeețan Prahova. Dacă va fi cumpărată, clădirea urmează să fie reabilitată cu fonduri europene, iar ulterior să fie transformată în muzeu, întrucât la baza acestei inițiative a stat faptul că în clădirea devenită simbol al orașului Ploiești se dorește să fie relocat Muzeul ”I. L. Caragiale” – secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, aflat în subordinea administrației județene.
Muzeul „I.L.Caragiale”din Ploieşti s-a înfiinţat datorită profesorului Nicolae Simache, în anul 1962, când s-au sărbătorit 110 ani de la naşterea marelui clasic al literaturii române, fiind reorganizat în anul 2002, cu prilejul ”Anului Caragiale”. Muzeul este găzduit în „Casa Dobrescu”, monument de arhitectură de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, într-un spaţiu renovat şi cu mijloace de expunere moderne, tematica expoziţiei „Caragiale – omul și opera” ilustrând principalele momente din viaţa şi creaţia scriitorului, la nivelul cercetărilor caragialiene de astăzi, aducând în faţa vizitatorilor imaginea lui Caragiale reflectată atât în oglinda contemporanilor, cât şi în cea a posterităţii. În anul 2001, imobilul în care funcţionează muzeul a fost revendicat de către membrii foștilor proprietari. Cinci ani mai târziu, prin dispoziţie a preşedintelui Consiliului Județean Prahova de la acea vreme, cererea de restituire în natură a fost respinsă, pe motiv că solicitanții nu depuseseră acte doveditoare ale proprietăţii. Decizia prin care se respingea restituirea în natură a fost însă atacată în instanţă, iar în anul 2014 Tribunalul Prahova a dispus restituirea în natură către moştenitoarea fostei proprietare, sentinţa rămânând definitivă şi irevocabilă prin decizie a Curţii de Apel Ploieşti. Conform sentinţei judecătoreşti, clădirea și-a păstrat destinaţia de muzeu pe o perioadă de 10 ani, termen care expiră la data de 18.11.2024. Tocmai de aceea, având în vedere că peste patru ani va expira termenul până la care în clădirea de pe strada Kutuzov va putea să-și desfășoare activitatea Muzeul ”I.L. Caragiale”, administrația județeană a considerat ca fiind oportună reluarea discuțiilor pentru achiziționarea imobilului în care a funcționat fosta Casă a Căsătoriilor.
Muzeul I.L.CraagialeCândva o bijuterie a Bulevardului cu castani, cei care trec acum pe lângă clădire nu pot decât să observe cum construcția și-a pierdut frumusețea de odinioară, pereții exteriori s-au degradat, iar zidurile au început să se dărâme. Pe vremuri proprietate a lui Radu Stanian – primar şi om de afaceri din oraş la sfârşitul secolului al – XIX-lea, cu o suprafaţă de peste 900 de metri pătraţi, dintre care peste 700 mp sunt locuibili, imobilul, situat în Bd. Independenţei nr. 15, are peste 30 de camere şi este structurată pe mai multe niveluri : mezanin, parter şi etaj. Clădirea a fost retrocedată în anul 2008, iar urmaşii lui Radu Stanian au vândut-o, în scurt timp, unor investitori privaţi care au lăsat-o însă să ”moară”, încet-încet. De-a lungul anilor, reprezentanții municipalității ploieștene au făcut mai multe demersuri pentru a încerca să achiziționeze sau să închirieze această clădire de la noii proprietari, proiecte similare fiind inițiate și de cei din administrația județeană, însă de fiecare dată negocierile au eşuat. Readucerea la viață a acestei clădiri-simbol a orașului nu a fost însă abandonată, de data aceasta inițiativa apărând în contextul în care se dorește ca destinația acesteia să fie de instituție de cultură, prin relocarea Muzeului ”I.L. Caragiale”.