N. Dumitrescu

La Ploiești, în perioada 10-20 august a.c., se vor realiza noi acțiuni de dezinsecţie pe domeniul public al municipiului, care se vor derula prin operatorul S.C. Coral Impex S.R.L. Produsele utilizate, avizate de Ministerul Sănătății, sunt pentru combaterea insectelor adulte și a larvelor, cu precizarea că acţiunile de dezinsecție, dezinfecţie şi deratizare la nivelul domeniului public s-au desfăşurat periodic, începând cu luna aprilie a.c. Primăria Ploieşti a făcut precizarea că, pentru ca activitățile menționate să fie eficiente, acestea trebuie efectuate în mod unitar, la nivelul întregii localități, atât pe domeniul public, cât și pe cel privat. În context, municipalitatea recomandă cetățenilor, asociațiilor de locatari/proprietari, agenților economici și instituțiilor publice să efectueze activitatea de dezinsecție pe proprietăți, în clădiri și în subsolul blocurilor, concomitent cu acțiunea desfăşurată de administraţia publică locală. ”Rugăm cetăţenii direct interesaţi ca, în perioada menționată, să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine din municipiu, în caz contrar, Primăria Ploiești şi S.C. Coral Impex S.R.L. fiind absolvite de orice responsabilitate. În cazul în care condițiile meteorologice vor împiedica desfășurarea acestor acțiuni, perioada de efectuare a activității de dezinsecție pe domeniul public va fi prelungită”, au mai precizat reprezentanții municipalității.