Nicoleta Dumitrescu

La nivelul județului Prahova continuă acțiunile prin care se dorește eliminarea birocrației și oferirea de servicii într-un timp cât mai scurt posibil de la înregistrarea solicitării cetățenilor. Astfel, de la începutul acestei săptămâni, respectiv din data de 3 august, la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova – instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Prahova- funcționează Ghișeul Unic, prin intermediul căruia, în anumite situații, actul de identitate va putea fi eliberat în 24 de ore de la solicitare. ”Prin înființarea acestui Ghișeu Unic, am dorit să venim în sprijinul prahovenilor, în mod special al acelora care, confruntându-se cu anumite situații care nu suportau amânare, aveau nevoie să intre în posesia actului de identitate. Acum, în baza unei programări telefonice, eliberarea actului de identitate se poate face în termen de 24 de ore de la solicitare. Un lucru benefic pentru cetățeni, având în vedere faptul că, la serviciile locale de evidență a persoanei, de regulă, eliberarea actului de identitate se face la un interval de 10 zile de la depunerea solicitării”, ne-a declarat, ieri, Ornella Zecheru, directorul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova. Concret, în vederea eliberării actului de identitate în regim de urgență, la Ghișeul Unic deschis în cadrul instituției menționate se pot adresa persoane care se confruntă cu cazuri deosebite precum motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale sau bancare, alte motive justificate. În urma unei programări prealabile, la numărul de telefon 0244.302.347, cetățenii aflați într-una dintre situațiile descrise trebuie să prezinte, în susținerea solicitării eliberării actului de identitate, și documente justificative și acte – certificate, înscrisuri, adeverințe medicale, contracte de muncă, dosare de examen sau concurs, oferte bancare, programări notariale, bilete de călătorie etc. Potrivit conducerii Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova, instituția soluționează cererile prahovenilor aflați în una dintre situațiile menționate pentru unul dintre următoarele cazuri: eliberarea, pentru prima dată, a actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani; expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat; modificarea numelui sau a prenumelui titularului, a prenumelor părinților, a datei ori a locului nașterii;schimbarea domiciliului; schimbarea denumirii sau a rangului localității și străzilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea acestora, înființarea localităților sau a străzilor; atribuirea unui nou C.N.P.; deteriorarea actului de identitate; pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate; fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; anularea actului de identitate deținut; preschimbarea buletinelor de identitate; eliberarea unei cărți de identitate provizorii; înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței. În schimb, nu se soluționează cererile pentru care sunt necesare verificări suplimentare în teren, la domiciliul declarat sau pentru certificarea identității ori în evidențele deținute de alte instituții, respectiv cele formulate de persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani și nu au obținut act de identitate; își schimbă domiciliul din străinătate în România; solicită primul act de identitate ca urmare a dobândirii cetățeniei române. Odată cu solicitarea și documentele justificative, la Gișeul Unic se depune și dovada achitării sumei de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărții de identitate, care se poate plăti la orice unitate bancară, în contul RO74TREZ5212LG335000XXXX deschis la Trezoreria Ploiești , CUI17101638, beneficiar Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova. Depunerea actelor se va face după următorul program : de luni până joi, în intervalul orar 8,30-13,30, vineri, între orele 8,30- 11,30, eliberarea actelor de identitate făcându-se de luni până joi, între orele 14,30- 15,30, vineri între orele 11,30 – 12,30. Pentru protecția cetățenilor și a angajaților, la Ghișeul Unic s-au luat toate măsurile corespunzătoare atât pentru organizarea activității de depunere a documentelor, cât și pentru a fi respectate măsurile de protecție sanitară, fiind obligatorii purtarea măștii de protecție, păstrarea distanței de minimum 1,5 metri între persoane, dezinfectarea obligatorie a mâinilor la intrare, fiind interzis accesul persoanelor a căror temperatură corporală depășește 37,3 grade C. S-a menționat că este necesară respectarea orei comunicate pentru prezența la sediu, pentru a se evita așteptarea suplimentară în afara spațiului destinat lucrului cu publicul. De precizat faptul că sediul Ghișeului Unic al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova este în Ploiești, pe strada Vasile Lupu, în sediul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, la etajul I.