N. D.

Un nou proiect de la nivelul județului Prahova va fi realizat cu fonduri europene. Este vorba despre Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Breaza, al cărui contract de finanțare- prin intermediul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – a fost semnat recent, de către președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader. Concret, în cadrul acestui proiect se vor realiza reabilitarea şi refuncţionalizarea construcţiei existente, lucrări ce vor viza amenajarea noilor săli de clasă, a cabinetelor, a atelierelor de terapie și a celorlalte spații, astfel încât să răspundă cerințelor specifice și individualizate ale copiilor, în raport cu tipul dizabilității, valoarea investițiilor fiind de peste 6 milioane de lei. De menționat faptul că documentația tehnico-economică, indicatorii, precum și cheltuielile aferente acestui proiect au fost aprobate cu câteva luni în urmă, mai exact la sfârșitul lunii aprilie, în cadrul unei ședințe ordinare a legislativului județean. Activitatea de proiectare și execuție a lucrărilor se va desfășura pe o perioadă de 16 luni.