Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare sâmbătă să citească materiale „cu parfum de epocă”, despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru. Astăzi, un nou episod despre „mişcarea sportivă” din Câmpina.

Nereguli semnalate la conducerea districtului de fotbal Ploieşti / 1932

inginer-chiruControlorii Rombolului au fost Miercuri la Ploeşti. D-nii av. Constantin Chiriceanu şi Bucur Bârsu au luat contact cu d. Dimitrie Chiru, preşedintele comisiei districtuale, în vederea unui control financiar.
Din cele ce publicăm mai jos, se va putea constata că operaţiile de control au fost imposibile, că s’au făcut anumite constatări şi sunt iminente o serie de măsuri drastice. Constatări ciudate: Districtul Ploeşti a dovedit că are concepţii curioase în materie de gestiune financiară. Aceste concepţii nu ar deranja dacă nu ar fi vorba de bani străini. Astfel fondurile cari se cuvin Ligei de Sud şi conform scriptelor se găsesc asupra districtului „sunt şi nu sunt”. Când i s’au cerut banii, a declarat că „sunt în bancă” şi când i s’a cerut să-i ridice dela bancă a spus că trebue să-şi cumpere mobilier pentru district. În general d-sa a manifestat o independenţă în materie financiară. Independenţa aceasta nu este însă tolerată de regulamentele de administraţie şi consecinţele constatărilor făcute la Ploeşti, vor fi cât se poate de serioase.
Dizolvare: Din cercurile oficiale am putut afla că faţă de cele constatate, comisia districtului Ploeşti va fi dizolvată. Într’o apropiată şedinţă a Ligei de Sud, d-nii C-tin Chiriceanu şi Bucur Bârsu vor depune raportul. Va urma desigur dizolvarea şi punerea sub anchetă a comisiei districtului Ploeşti.
O comisie interimară: Pentru a nu se stânjeni activitatea ploeşteană, se va numi o comisie interimară. Aceasta va fi prezidată – foarte probabil – de d. I. Teodorescu. După Braşov, unde s’au constatat nereguli la gruparea Braşovia, constatările dela Ploeşti, confirmă binefacerile controlului financiar. (30 ianuarie 1932).

O nouă competiţie în Liga de Sud: „Cupa Provinciei” / ediţia 1932 (1)

„Comitetul Ligii de Sud a luat în ultima sa şedinţă cea mai importantă deciziune dela constituirea acestei ligi. Făcând strălucit aplicarea prevederilor statutare care obligă ligile să concureze cu toate mijloacele la propagarea footballului până în cele mai îndepărtate meleaguri, Liga de Sud a creat „Cupa Provinciei”. Asupra principiilor care stau la baza acestei competiţii ne-am oprit într’un număr trecut al Gazetei. Astăzi când „Cupa Provinciei” e un fapt îndeplinit suntem datori să dăm cititorilor amănunte complecte. Nu mai puţin de 18 reprezentative vor disputa „Cupa Provinciei” şi anume: Balcic, Cavarna, Buzău, Focşani, Reni, Tulcea, Bazargic, Călăraşi, Silistra, Câmpina, Ploeşti, T. Măgurele, Piteşti, Brăila, Galaţi, Constanţa, Giurgiu şi Bucureşti. S’au introdus deci în această competiţiune toate localităţile în cari există cel puţin un club afiliat la Federaţie. Formula adoptată pentru disputarea Cupei a fost – fireşte – cea a jocurilor eliminatorii. La alcătuirea programului, spre a se evita cheltuelile prea mari de deplasare, s’a ţinut seamă în primul rând de criteriul vecinătăţei. Calendarul probei prevede astfel şase etape: Prima dispută urmează a avea loc la 24 Aprilie. Apoi zilele rezervate Cupei sunt: 8 sau 10 Mai (la alegerea echipelor); 22 Mai, 6 şi 19 Iunie 1932. Data finală nu a fost încă fixată. Probabil că se va disputa în ultima Duminică a lunei Iunie. Comitetul Ligii de Sud va avea întreaga organizare a probei. Acest comitet va fixa terenurile pe care se vor disputa jocurile. Pentru localităţile sedii de districte (Bucureşti, Ploeşti, Galaţi, Brăila, Constanţa, Bazargic, Silistra, Buzău şi Giurgiu) comisiile districtuale respective vor selecţiona echipele reprezentative. Selecţionarea reprezentativelor localităţilor cari nu sunt sedii de districte, şi dispun de două sau mai multe grupări afiliate, se va face de către o comisiune ad-hoc formată din câte un delegat numit de comisia districtului din care face partea localitatea. În localităţile unde există numai o singură grupare afiliată (Piteşti, Reni, Tulcea, Sulina, Cavarna), gruparea respectivă va reprezenta localitatea. Nu pot lua parte la Cupa Provinciei decât jucătorii legitimaţi şi posedând carnete liberate de federaţie. În mod excepţional, pentru oraşele a căror grupări nu participă la jocuri de campionat, pot participa şi jucătorii neposedând aceste carnete, dar cari nu sunt legitimaţi pentru nici o grupare din ţară şi a căror listă se va trimete Ligii de Sud în cel puţin cinci zile înainte de data fixată pentru joc. Trofeul cu care a fost dotată această competiţie va fi procurat de Liga de Sud. El va consta într’un obiect de valoare de circa 15.000 lei şi va rămâne proprietatea echipei care îl va câştiga de două ori la rând”.
Primul joc din această competiţie nou înfiinţată a avut loc la 24 aprilie 1932 între reprezentativele oraşelor Cavarna şi Balcic, iar în etapa a treia, care a avut loc la 22 mai 1932, la Câmpina, reprezentativa Ploieştilor a învins echipa Câmpinei cu rezultatul de 4-1. Pentru Ploieşteni au marcat: Spirea (2), Oane şi Reingruber. Finala primei ediţii a „Cupei Provinciei” a avut loc la 19 iunie 1932, când selecţionata Bucureşti a întrecut Constanţa cu cu 4-1.

(va urma)